Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ

BEZLEPKA - síť hotelů, penzionů a rekreačních areálů

Vážení provozovatelé ubytovacích zařízení,

dovolte, abychom vám představili projekt, který má ambici přivést do cestovního ruchu v horizontu 1 roku až desítky tisíc nových turistů, v další fázi, která počítá s aktivitami na podporu incomingu, dokonce až stovky tisíc osob. Jde o potenciální hosty, kteří vzhledem ke své nemoci – celiakii – mají ztíženou možnost cestovat. Náš projekt těmto lidem a jejich rodinným příslušníkům cestování usnadní.

Projekt je přínosný hned pro několik zájmových skupin. Pacientům trpícím celiakií umožní výběr dovolené dle vlastních přání a současně s ohledem na jejich hlavní zájem, tj. zdravotní hledisko. Provozovatelé ubytovacích zařízení získají novou, poměrně velkou, přitom naprosto loajální skupinu zákazníků. A to bude mít příznivý dopad i na tuzemský cestovní ruch, který se potýká s poklesem právě ubytovacích služeb. V návazné fázi projektu navíc dojde k výrazné podpoře incomingu.

 

Motto projektu:

Celiakie je diagnózou, která vzbuzuje obavy zejména v oblasti stravovacích omezení a zákazů. I s celiakií však lze, byť při nutném dodržování zvláštních pravidel, žít naplno. Projekt usnadní lidem s celiakií cestovat a tím nepochybně přispěje k jejich plnohodnotnému životu.

> Cíle projektu

Přínosy pro zapojené ubytovací zařízení

Ubytovacím zařízením umožníme přístup k velké skupině nových zákazníků, která byla doposud opomíjena a měla jen omezené možnosti cestovat. Zaměřením se na tento segment a přizpůsobením svých služeb, získají provozovatelé významnou konkurenční výhodu a své zákaznické portfolio rozšíří o novou, velmi loajální klientelu. Pokud budou dodržovat pravidla daná specifiky bezlepkové diety a poskytovat kvalitní služby za dobrou cenu, získají spokojené zákazníky, kteří nebudou mít důvod věnovat se konkurenčním nabídkám. Investovaný čas, energie a větší náročnost vedení provozu zaměřeného na dva rozdílné typy stravování, se tak provozovateli jednoznačně vyplatí. Projekt pomůže v první fázi 50 ubytovacích zařízení zvýšit počet hostů a všechny s tím související provozní a ekonomické ukazatele. Projekt tak výrazně přispěje ke zvýšení ekonomické prosperity zapojených subjektů.

> Co je celiakie a kolika lidí se týká

Co to pro vás znamená?

Zaměřit svůj gastroprovoz na přípravu jídel pro celiaky nepředstavuje pro provozovatele hotelu, penzionu nebo rekreačního areálu nutnost investic. Předpokládá se spíše informovanost personálu a dodržování pravidel při přípravě potravin.

Při léčbě celiakie je třeba odstranit z jídelníčku veškeré potraviny obsahující obiloviny. I malá množství lepku mohou způsobit velkou škodu. Je tudíž třeba dbát na složení běžných potravin dostupných v obchodech, protože stopy glutenu mohou být obsaženy v různých výrobcích. Mnohé potraviny tak nelze pokládat za 100% bezpečné. Přestože se ve složení lepek neobjeví, některé jejich složky mohly být při výrobě lepkem kontaminovány. Mezi takové výrobky patří instantní polévky, salámy, sojové omáčky, sladkosti, zmrzlina, škrob, sladové přísady. Takové potraviny lze předložit až poté, co se ujistíme, že jsou skutečně bezlepkové. Na druhou stranu však existuje mnoho přirozeně bezlepkových potravin, které lze konzumovat: rýže, kukuřice, brambory, luštěniny, pohanka, jáhly, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, vejce, rostlinné oleje, zelenina a ovoce.

Terapie založená na dietě je v současnosti usnadněna tím, že je k dispozici široký sortiment výrobků pro osoby postižené celiakií (bezlepkový chléb, těstoviny, sušenky, těsto na pizzu, mouka, atd.), které lze snadno rozeznat již na balení podle značky „přeškrtnutného klasu“, která zaručuje bezlepkovost. Označení „rizikových“ potravin je usnadněno i díky nedávné normě Evropské unie o značení, která ukládá potravinářským výrobcům povinnost označovat na obalech, zda je ve výrobku obsažen lepek, byť i jen ve velmi malém množství.

V kuchyni je dále potřeba dodržovat bezpečnostní pravidla, která zajistí, že pokrm určitě nebude obsahovat lepek:

  • nedotýkat se pokrmů zamoučenýma rukama nebo neumytým nádobím a náčiním (mísy, vařečky, odkapávače na těstoviny, hrnce atd.), které byly v kontaktu se zakázanými pokrmy,
  • nepokládat pokrmy přímo na kontaminované plochy, jako jsou pracovní plocha kuchyňské linky, plechy na pečení, dno trouby, plocha sporáku či rošt. Vyčistit je vždy před započetím práce,
  • nepoužívat fritovací olej, který byl předtím použit pro jídla obsahující lepek,
  • nepoužívat na vaření vodu, která již byla použita k vaření těstovin s lepkem,
  • na varné desky či plochy, které mohou být kontaminovány, používat papír na pečení či alobal.

> Harmonogram projektu a další plán rozvoje

> Financování a marketingový mix
 

V případě zájmu o spolupráci nás kontaktujte na čísle 775 367 929 nebo e-mailem na adrese: kontakt@ftonline.cz.

 

User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76232