Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

Hrad Malenovice
©Táňa Veselá, www.hrady.cz
Malenovice (4.8 km)
hrad
Hrad tzv. plášťového typu, přestavěný ve 14. st. ze starší tvrze. R. 1427 dobyt husity. Často střídal majitele a byl několikrát přestavován. V baroku dostaven Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna - Kastelkornu. Po požáru r. 1951 slouží jako muzeum.
Větrný mlýn Štípa
© weselka, www.hrady.cz
Štípa (7.2 km)
mlýn
Větrný mlýn byl postaven v l. 1858-1860 Kristiánem Kovářem. Mlelo se zde ještě za 2. svět. války. R. 1964 byl mlýn Rudolfovi Kovářovi odebrán do péče státu. Dnes je opět v majetku rodiny Kovářů. Jako jediný v oblasti se dochoval i s původním technickým zařízením. Dnes je chráněnou kulturní památkou.
Zámek Žeranovice
14.8.2002 - (C) Martin Zvonek, www.hrady.cz
Žeranovice (8.9 km)
zámek
Zámek byl původně tvrzí, která byla koncem 16. stol. přebudována na renesanční zámek. Další majitelé, Seilernové, jej r. 1852 přebudovali v romanticko-historizující stavbu. Jejich majetkem byl zámek až do 20. let 20. stol. Dnes zámek v majetku obce.
Rýsov (okr. Zlín)
2003 ©Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Rýsov (9.3 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Dle archeol. výzkumu se zde žilo v obd. 2. pol. 13. - 1. pol. 14. stol. Zmiň. v pramenech pouze r. 1517 již jako pustý, kdy byl prodán Jitkou roz. z Landštejna a jejím mužem Jáchymem z Biberštejna Burianovi z Vlčnova.
Starý Světlov
2003 ©Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Starý Světlov (10.3 km)
torzo hradu
Gotický hrad je poprvé uváděn r. 1360, kdy patřil Albertovi ze Šternberka. Hrad r.1449 stavové vykoupili a postoupili ho čtveřici šlechticů. Byl opuštěn teprve po výstavbě Nového Světlova nad Bojkovicemi a r.1517 se uvádí jako pustý.
Lukov - zřícenina hradu
© Pavel Jarý,  6.7.2006, www.hrady.cz
Lukov (10.7 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlá zřícenina gotického hradu se zachovaným pilířovým mostem a vstupní branou. Postaven zřejmě v 1. pol. 13. stol. Rozšiřován ve 14. a 15. stol. Několikrát obléhán a dobyt. Koncem 18. stol. opuštěn, poté rozebírán jako zdroj stavebního materiálu. V současnosti prochází postupnou rekonstrukcí.
zdivo
2003 ©Puffin, www.hrady.cz
Engelsberg, Engelsberk, Sehrad, Sehradice, Tetov, Vala (11.6 km)
torzo hradu
Hrad Engelsberg (Andělský hrad), zal. koncem 13. st. biskupem. Poč. 14. st. byl dobyt. Od 14. st.-poprvé název Sehradice. V 18. st.-Sehrad, Vala. Tetourové jej vlastnili již jako opuštěný. Dnes zbyly valy předhradí, malé zdivo, vyvýšenina z věže.
Zámek Přílepy - zámek s věží od východu
14.8. 2002 - foto (c) Martin Zvonek, www.hrady.cz
Přílepy (11.6 km)
zámek
Renesanční zámek byl přestavěn v roce 1603 Václavem Nekešem z Landeka ze starší tvrze. V roce 1778 byl v majetku hrabat ze Seilernu, kteří jej v roce 1885 přestavěli do dnešní podoby. Dnes je zámek majetkem obce a je veřjnosti nepřístupný.
Zámek Napajedla
© weselka, www.hrady.cz
Napajedla (12 km)
zámek
Barokní, klasicistně upravený trojkřídlý zámek s rozsáhlým parkem. Postaven Leopoldem z Rottalu v pol. 18. stol. Sňatkem jeho dcery Marie Anny přešel zámek do vlastnictví Dietrichsteinů. Později však často střídal majitele. Jedním z nich byl i Baťa. Nyní soukromý a částečně přístupný.
Velký Ořechov
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Velký Ořechov (12.3 km)
zámek
Zaniklá tvrz z pol. 14. stol., první písemná zmínka z r. 1500. Časté střídaní majitelů, pravděp. zanikla za třicetileté války, nejpozději však za tatarského vpádu r. 1663 a nebyla již obnovena.
Tvrz Kurovice - pohled na tvrz (a vchod) od severu
27.4. 2001 - © Martin Zvonek, www.hrady.cz
Kurovice (12.7 km)
tvrz
Tvrz se připomíná r. 1276 jako léno olomouckých biskupů, tehdy se odtud psal Zášit z Kurovic. Razantně přestavěna Vrchlabskými v l. 1482-1565 a Jáchymem Zoubkem ze Zdětína v 2. pol. 16. stol. R. 1630 dostavěl Václav F. Eusebius Lobkovic druhé patro tvrze. Později užívána jako pivovar a bytový dům.
pohled od západu - ze zahrad
© Petr Turyna 07/2005, www.hrady.cz
Vizovice (13.4 km)
zámek
Původní klášter Smilheim ze 13. st. byl v 15. st. pobořen Husity. V 16. st. jej nahradil zámek zvaný Nový Smilheim. R. 1749 lehl popelem . V letech 1750 -1766 byl postaven zámek nový. Trojkřídlá dispozice, inspirace francouzskými vzory.
© Luděk Vláčil 04/2016, www.hrady.cz
Křídlo (14.9 km)
zřícenina hradu
Hrad vybudován počátkem 14. stol. V r. 1365 byl majitelem Vlk z Dobrotic, po jeho smrti byl prodán Ctiboru z Cimburka, jeho rod držel hrad až do r. 1437. Koncem 70. let 15. stol. rozbořila hrad vojska uherského krále Matyáše, nebyl již obnoven.
hlavní průčelí těsně po dokončení rekonstrukce
© Pavel Zany Komárek 25. 8. 2009, www.hrady.cz
Bílovice (15.7 km)
zámek
Z tvrze vznikl koncem 16. st. renesanční zámek s arkádami. R. 1809 jej koupil Ferdinand hrabě z Laurencin-Beafortu a nechal jej upravit v empírovém stylu. Od r. 1831 do r. 1945 zámek vlastnili Logothetiové. R. 1845 zde byl hostem malíř Josef Mánes.
Zachovalé torzo hradní zdi
© Jan P. Štěpánek 10/2007, www.hrady.cz
Obřany (16.9 km)
zřícenina hradu
Zříceniny got. hradu na protáhlém vrcholovém hřebeni (704 m). Založen kolem r. 1365 Bočkem z Kunštátu. Patrně nebyl nikdy dokončen a v průběhu husitských válek byl opuštěn. Zachováno torzo hradby a válcové věže.
pohled na plochu hrádku s hrázděnou chatou od předpokládané přístupové cesty
© Ondřej Štěpánek 06/2006, www.hrady.cz
Kasařov, Prusinovice - Jaroslavsko (17 km)
zaniklý hrad
Terénní zbytky hrádku a zaniklá ves Jaroslavice. Hrádek se zmiňuje jen jednou, a to roku 1522 jako pustý hrad Kasařov.
Chlum - zbytky valu
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Chlum (17.7 km)
zaniklý hrad
Hrad z konce 13. století byl poprvé zmíněn až r. 1408 za Heralta z Kunštátu. Rozbořen byl za česko-uherských válek koncem 70. let 15. st. Dnes dochován oválný pahorek jádra s dvojnásobnými valy a příkopy a obdélné předhradí.
1_Větrný mlýn Velké Těšany
© Havran, 09/2006, www.hrady.cz
Velké Těšany (17.8 km)
mlýn
Větrný mlýn byl postaven r. 1830. R. 1890 byl vyvrácen vichřicí, poté Josefem Páterem znovu postaven. Poslední majitel František Patera byl r. 1942 zatčen gestapem a zemřel ve vězení. Poté mlýn téměř zchátral, ale v 60. l. 20. stol. byl koupen ONV Kroměříž a opraven. R. 1972 znovu opraven F. Hrdým.
Rozhledna na Hostýně
© Jan P. Štěpánek 10/2007, www.hrady.cz
Hostýn (17.8 km)
věž
Zachovalá rozhledna postavena roku 1898. Nese jméno podle císaře Františka Josefa I. Stavba v sobě skrývá rozhlednu a kapli.
© Pavel Zany Komárek 09/2004, www.hrady.cz
hradiště
V místě původního velkomoravského osídlení byl vybudován archeoskanzen. Zachycuje hypotetickou rekonstrukci sídliště rozděleného na mocenskou, fortifikační, církevní a hospodářskou část. Jsou zde naučná představení, pokusné tavby kovů, výroba keramiky, zemědělská výroba i archeologický výzkum.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76157