Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

Pohled na kopec se zříceninou
2003 ©Puffin, www.hrady.cz
Zuvačov, Zubačov, Komňa (6.7 km)
torzo hradu
Téměř zaniklý hrad. Ves Komňa r. 1261 v maj. vizov. kláštera. R. 1385 zmiň. Dětoch z Komně. V l. 1408-20 hrad v zástavním držení Adama a Dražka z Hrádku. R. 1448 hrad prodán Zdeňkem ze Šternberka Miroslavovi z Cimburka. R. 1517 pustý.
Nový Světlov - zámek
© Hana Kubikova 06/2006, www.hrady.cz
zámek
Původně pozdně gotický hrad. V renesanci opevněn. Obstál při útoku Bočkajovců roku 1605, Švédů za třicetileté války, i Turků a Tatarů roku 1663. Ve 40. letech 18. století upraven na zámek ve stylu tudorské gotiky. Nyní je zde regionální muzeum.
Nezdenice - empírový zámek
2003 ©Zany, www.hrady.cz
Nezdenice (10.2 km)
zámek
Původní tvrz ze 14. stol. zpustošena za válek Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad, později znovu obnovena. Poč. 18. stol. koupili Nezdenice Serenyiové, přebudovali tvrz na barokní zámek. Poč. 19. stol. rod Herringů - přestavba na zámek empírový.
Bánov - pohled na místo hradu
© Karel Světlík, 08/2010, www.hrady.cz
Bánov (12 km)
zaniklý hrad
První písemná zmínka o hradě Bánov je z roku 1091 a nachází se v Kosmově kronice. Původně hrad vlastnil rod Vítkovců. Na počátku 14. století obsadil hrad dočasně Matúš Trenčianský, ale poté opět majitelé Vítkovici.
Brumov
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Brumov (16 km)
zřícenina hradu
Hrad z 50. let 13. století vybudovaný biskupem Brunem ze Schaumburku. Roku 1621 dobyt a vypleněn. V roce 1820 vyhořel a poté rychle zpustl.
© Stanislav Brebera 06/2005, www.hrady.cz
ostatní
Minerální pramen, dříve zvaný Lesní. Byl známý již před r. 1770. Nejprve zde byla jen studánka, později kamenná jímka s dřevěným pavilonem. Po zásazích do jímání v l. 1929-30 vydatnost pramene poklesla, pramen byl tedy znovu zachycen ve studni a přejmenován na Aloisku. Pavilon je z r. 1963.
Vstupní trakt
© Pavel Vítek 06/2005, www.hrady.cz
Luhačovice (16.2 km)
zámek
Hrabě Volfgang Serenyi, v místech tvrze vybudoval v l. 1730 - 1738 barokní zámek.
© Stanislav Brebera 06/2005, www.hrady.cz
ostatní
Pramen minerální vody Dr. Šťastného (Gejzír) byl pův. upraven jako studna (7 m). R 1929 byl hlubinným vrtem získán pramen tryskající do výše 20 m. Byl opakovaně upravován, r. 1963 poškozen. Znovu navrtán r. 1967 a upraven do dnešní podoby. Nese jméno MUDr. Františka Šťastného, hrdiny 2. sv. války.
© Stanislav Brebera 06/2005, www.hrady.cz
ostatní
Minerální pramen Vincentka (dříve Hlavní pramen) byl upraven r. 1680. Je jeden z nejstarších z celkem 16 pramenů v Luhačovicích. R. 1789 nad ním byl vybudován pavilon. R. 1792 byl pojmenován po hraběti Vincenci Serényim. Pramen byl opakovaně upravován. R. 1947 byl umístěn do současné haly.
© Stanislav Brebera 06/2005, www.hrady.cz
ostatní
Minerální povrchový pramen nechal hrabě Ondřej Serényi upravit někdy v l. 1669-80. Původně byl zvaný Slaný či Pramen bublavý. R. 1792 byl nově upraven a přejmenován na Amandku. R. 1988 došlo po provedení vrtu Vincentka 2 k poklesu hladiny Amandky. Dnes je voda zachycována do 3,5 m hluboké studny.
© Stanislav Brebera 06/2005, www.hrady.cz
pomník, památník
Socha brněnského lékaře MUDr. Františka Veselého, který se zasloužil o rozkvět lázní po r. 1900, je dílem sochaře Františka Úprky. Byla vyrobena r. 1925 z bílého přírodního krystalického mramoru. Levice muže ukazuje k prameni, vytékajícímu ze skály za postavou.
© Stanislav Brebera 06/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Kapli sv. Alžběty dala postavit r. 1795 Alžběta Serényiová. Kaple je nejstarší stavbou lázeňského středu v Luhačovicích. Mší u kaple začínala slavnost zahájení hlavní lázeňské sezóny ještě za panství hrabat Serényiů, kteří se zasloužili o věhlas místních léčivých pramenů a rozvoj lázní.
© Stanislav Brebera 06/2005, www.hrady.cz
Pramen Ottovka, Luhačovice (16.7 km)
ostatní
Minerální pramen původně vytékal volně na povrch. R. 1905 byl zachycen v kamenném sklípku. Je jedním z nejstarších z 16 luhačovických pramenů. V l. 1929-39 byla postavena klenutá kamenná jeskyně s mříží a poblíž kruhový pavilon s výtokovou kašnou. Název získal pramen po hraběti Ottovi Szerenyim.
Uherský Brod - Panský dům
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Panský dům (17.4 km)
tvrz
Tvrz postavená r. 1512 Janem z Kunovic poté, co získal Uherský Brod. Jako sídlo panstva sloužila do r. 1611, kdy Brod koupili Kounicové. Ti zde nesídlili a dům sloužil jen správním účelům. Později byl barokně přestavěn a upraven na byty. R. 1922 jej po vymření Kouniců koupilo město.
Uherský Brod
Miroslav Plaček, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Nakladatelství LIBRI, www.hrady.cz
Uherský Brod (17.6 km)
zaniklý hrad
Hrad se uvádí až roku 1338. O jeho existenci ve 13. a 14. století svědčí nález grošů Václava II. Od 14. století hrad ztrácel funkci a postupně mizel. Poslední budovy hradu zničeny za třicetileté války a místně na ně navázal pozdější kounický zámek.
Uherský Brod - zámek
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Uherský Brod (17.7 km)
zámek
Původně hrad vybudovaný za Přemysla Otakara II. Pobývali zde panovníci (Karel IV., Zikmund, Matyáš Korvín). R. 1512 byl opuštěn a chátral. V r. 1645 zpustošen Švédy. Na poč.18. st. zde postavili Kounicové barokní lovecký zámeček zvaný Baráník.
Velký Ořechov
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
zámek
Zaniklá tvrz z pol. 14. stol., první písemná zmínka z r. 1500. Časté střídaní majitelů, pravděp. zanikla za třicetileté války, nejpozději však za tatarského vpádu r. 1663 a nebyla již obnovena.
Starý Světlov
2003 ©Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Starý Světlov (21.3 km)
torzo hradu
Gotický hrad je poprvé uváděn r. 1360, kdy patřil Albertovi ze Šternberka. Hrad r.1449 stavové vykoupili a postoupili ho čtveřici šlechticů. Byl opuštěn teprve po výstavbě Nového Světlova nad Bojkovicemi a r.1517 se uvádí jako pustý.
Rýsov (okr. Zlín)
2003 ©Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Rýsov (21.9 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Dle archeol. výzkumu se zde žilo v obd. 2. pol. 13. - 1. pol. 14. stol. Zmiň. v pramenech pouze r. 1517 již jako pustý, kdy byl prodán Jitkou roz. z Landštejna a jejím mužem Jáchymem z Biberštejna Burianovi z Vlčnova.
Pohled na centrální pahorek od západu
© Roman Řezáč 07/2005, www.hrady.cz
Částkov (23.3 km)
zaniklá tvrz
Zaniklá tvrz, prvně zmiňovaná ve 14. stol., kdy byla sídlem vladyků z Částkova. Postavena byla snad Vlčkem nebo jeho synem Jaroslavem. Později byla tvrz připojena ke Kunovicím a r. 1497 se zmiňuje jako pustá. Na jiném místě byla postavena tvrz nová (uvádí se v l. 1570-1637), ta zanikla před r. 1667.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76157