Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

Starý Světlov
2003 ©Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
torzo hradu
Gotický hrad je poprvé uváděn r. 1360, kdy patřil Albertovi ze Šternberka. Hrad r.1449 stavové vykoupili a postoupili ho čtveřici šlechticů. Byl opuštěn teprve po výstavbě Nového Světlova nad Bojkovicemi a r.1517 se uvádí jako pustý.
Rýsov (okr. Zlín)
2003 ©Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Rýsov (5 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Dle archeol. výzkumu se zde žilo v obd. 2. pol. 13. - 1. pol. 14. stol. Zmiň. v pramenech pouze r. 1517 již jako pustý, kdy byl prodán Jitkou roz. z Landštejna a jejím mužem Jáchymem z Biberštejna Burianovi z Vlčnova.
zdivo
2003 ©Puffin, www.hrady.cz
Engelsberg, Engelsberk, Sehrad, Sehradice, Tetov, Vala (6.3 km)
torzo hradu
Hrad Engelsberg (Andělský hrad), zal. koncem 13. st. biskupem. Poč. 14. st. byl dobyt. Od 14. st.-poprvé název Sehradice. V 18. st.-Sehrad, Vala. Tetourové jej vlastnili již jako opuštěný. Dnes zbyly valy předhradí, malé zdivo, vyvýšenina z věže.
Velký Ořechov
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
zámek
Zaniklá tvrz z pol. 14. stol., první písemná zmínka z r. 1500. Časté střídaní majitelů, pravděp. zanikla za třicetileté války, nejpozději však za tatarského vpádu r. 1663 a nebyla již obnovena.
Nový Světlov - zámek
© Hana Kubikova 06/2006, www.hrady.cz
zámek
Původně pozdně gotický hrad. V renesanci opevněn. Obstál při útoku Bočkajovců roku 1605, Švédů za třicetileté války, i Turků a Tatarů roku 1663. Ve 40. letech 18. století upraven na zámek ve stylu tudorské gotiky. Nyní je zde regionální muzeum.
Nezdenice - empírový zámek
2003 ©Zany, www.hrady.cz
Nezdenice (10.1 km)
zámek
Původní tvrz ze 14. stol. zpustošena za válek Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad, později znovu obnovena. Poč. 18. stol. koupili Nezdenice Serenyiové, přebudovali tvrz na barokní zámek. Poč. 19. stol. rod Herringů - přestavba na zámek empírový.
Uherský Brod
Miroslav Plaček, Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Nakladatelství LIBRI, www.hrady.cz
Uherský Brod (12.5 km)
zaniklý hrad
Hrad se uvádí až roku 1338. O jeho existenci ve 13. a 14. století svědčí nález grošů Václava II. Od 14. století hrad ztrácel funkci a postupně mizel. Poslední budovy hradu zničeny za třicetileté války a místně na ně navázal pozdější kounický zámek.
Uherský Brod - zámek
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Uherský Brod (12.5 km)
zámek
Původně hrad vybudovaný za Přemysla Otakara II. Pobývali zde panovníci (Karel IV., Zikmund, Matyáš Korvín). R. 1512 byl opuštěn a chátral. V r. 1645 zpustošen Švédy. Na poč.18. st. zde postavili Kounicové barokní lovecký zámeček zvaný Baráník.
Uherský Brod - Panský dům
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Panský dům (12.6 km)
tvrz
Tvrz postavená r. 1512 Janem z Kunovic poté, co získal Uherský Brod. Jako sídlo panstva sloužila do r. 1611, kdy Brod koupili Kounicové. Ti zde nesídlili a dům sloužil jen správním účelům. Později byl barokně přestavěn a upraven na byty. R. 1922 jej po vymření Kouniců koupilo město.
pohled od západu - ze zahrad
© Petr Turyna 07/2005, www.hrady.cz
Vizovice (13.5 km)
zámek
Původní klášter Smilheim ze 13. st. byl v 15. st. pobořen Husity. V 16. st. jej nahradil zámek zvaný Nový Smilheim. R. 1749 lehl popelem . V letech 1750 -1766 byl postaven zámek nový. Trojkřídlá dispozice, inspirace francouzskými vzory.
Bánov - pohled na místo hradu
© Karel Světlík, 08/2010, www.hrady.cz
Bánov (13.6 km)
zaniklý hrad
První písemná zmínka o hradě Bánov je z roku 1091 a nachází se v Kosmově kronice. Původně hrad vlastnil rod Vítkovců. Na počátku 14. století obsadil hrad dočasně Matúš Trenčianský, ale poté opět majitelé Vítkovici.
Pohled na kopec se zříceninou
2003 ©Puffin, www.hrady.cz
Zuvačov, Zubačov, Komňa (13.7 km)
torzo hradu
Téměř zaniklý hrad. Ves Komňa r. 1261 v maj. vizov. kláštera. R. 1385 zmiň. Dětoch z Komně. V l. 1408-20 hrad v zástavním držení Adama a Dražka z Hrádku. R. 1448 hrad prodán Zdeňkem ze Šternberka Miroslavovi z Cimburka. R. 1517 pustý.
Hlavní průčelí
© Luděk Pitter 07/2005, www.hrady.cz
Zlín (14.6 km)
zámek
Zámek z 16. st. Přestavěný z původní tvrze. Vypleněn za vpádů uherských povstaleckých vojsk. R. 1777 nechal hrabě František Antonín Khewenhüler zpustošený zámek barokně přestavět. Nádvoří je klasicistní. Dnes je v zde umístěno oblastní muzeum.
hlavní průčelí těsně po dokončení rekonstrukce
© Pavel Zany Komárek 25. 8. 2009, www.hrady.cz
Bílovice (15.3 km)
zámek
Z tvrze vznikl koncem 16. st. renesanční zámek s arkádami. R. 1809 jej koupil Ferdinand hrabě z Laurencin-Beafortu a nechal jej upravit v empírovém stylu. Od r. 1831 do r. 1945 zámek vlastnili Logothetiové. R. 1845 zde byl hostem malíř Josef Mánes.
Hrad Malenovice
©Táňa Veselá, www.hrady.cz
Malenovice (15.6 km)
hrad
Hrad tzv. plášťového typu, přestavěný ve 14. st. ze starší tvrze. R. 1427 dobyt husity. Často střídal majitele a byl několikrát přestavován. V baroku dostaven Jakubem Arnoštem z Lichtenštejna - Kastelkornu. Po požáru r. 1951 slouží jako muzeum.
Větrný mlýn Štípa
© weselka, www.hrady.cz
Štípa (17 km)
mlýn
Větrný mlýn byl postaven v l. 1858-1860 Kristiánem Kovářem. Mlelo se zde ještě za 2. svět. války. R. 1964 byl mlýn Rudolfovi Kovářovi odebrán do péče státu. Dnes je opět v majetku rodiny Kovářů. Jako jediný v oblasti se dochoval i s původním technickým zařízením. Dnes je chráněnou kulturní památkou.
Brumov
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Brumov (18.2 km)
zřícenina hradu
Hrad z 50. let 13. století vybudovaný biskupem Brunem ze Schaumburku. Roku 1621 dobyt a vypleněn. V roce 1820 vyhořel a poté rychle zpustl.
Zámek Napajedla
© weselka, www.hrady.cz
Napajedla (19 km)
zámek
Barokní, klasicistně upravený trojkřídlý zámek s rozsáhlým parkem. Postaven Leopoldem z Rottalu v pol. 18. stol. Sňatkem jeho dcery Marie Anny přešel zámek do vlastnictví Dietrichsteinů. Později však často střídal majitele. Jedním z nich byl i Baťa. Nyní soukromý a částečně přístupný.
Západní křídlo
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Hluk (21.8 km)
tvrz
Tvrz z roku 1391. Dobyta při česko-uherských válkách. Poté renesančně přestavěna. Dnes využívána pro kulturní účely.
Tvrz Kurovice - pohled na tvrz (a vchod) od severu
27.4. 2001 - © Martin Zvonek, www.hrady.cz
Kurovice (26.4 km)
tvrz
Tvrz se připomíná r. 1276 jako léno olomouckých biskupů, tehdy se odtud psal Zášit z Kurovic. Razantně přestavěna Vrchlabskými v l. 1482-1565 a Jáchymem Zoubkem ze Zdětína v 2. pol. 16. stol. R. 1630 dostavěl Václav F. Eusebius Lobkovic druhé patro tvrze. Později užívána jako pivovar a bytový dům.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76157