Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

© Petr Turyna 01/2006, www.hrady.cz
zámek
Rezidence českých knížat a králů s největším chrámem v Čechách, symbol Prahy a české státnosti. Jedno z nejmalebněji položených panovnických sídel v Evropě.
2003 © Václav Hájek, www.hrady.cz
Vyšehrad (2.2 km)
zřícenina hradu
Barok. citadela ze 17. stol. vzešlá z přemysl. hradiště (10. stol.) a mohutného got. hradu (14. stol.). Panovnickým sídlem a centrem státu mezi l. 1085 - 1140. R. 1893 dobudováno národní pohřebiště Slavín. Vojenskou pevností do r. 1866.
Text ze Sedláčkových hradů
A.Sedláček VIII/299, www.hrady.cz
Kuglvajt (2.7 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. V pís. pramenech připomínán jen jednou, r. 1387 při lokalizaci vinice. Předpokládá se, že hrad byl majetkem plasského kláštera, což vysvětluje minimum zmínek o jeho existenci, v blízkosti Prahy jinak překvapivého. Přesná lokace neznámá.
suterén hradního paláce
© Rodochrozit, 04/2011, www.hrady.cz
Nový hrad (8.4 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu Václava IV. z l. 1411-12. Krátce jeho smrti r. 1421 hrad dobyt a vypálen husity. V 19. st. poškozen lomem, r. 1881 stržen majitelem panství. Dochovány zdi paláce, bran, příkop a terénní zbytky budov a husitského obléhacího tábora.
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Přemyšlení, Zdiby (9.8 km)
zámek
Z r. 1416 je první zmínka o tvrzi, na sklonku 18. stol. uváděna jako zřícenina. Gallasové vybudovali nynější zámek. Působí spíše dojmem předměstského domu, než zámku.
© Jiří Čížek 10/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Pozdně románský kostel, postavený za biskupa Jana II. (1226-36) jako kombinace sakrálního a fortifikačního centra obce. Opraven v 17. století (přistavěna sakristie) a 1864 (třetí patro věže). Obranná patra věže zpřístupňuje schodiště v síle zdi.
Zámek v Klecanech u Prahy
© Pavel Vítek 02/2015, www.hrady.cz
Klecany (10.7 km)
zámek
Za Olbramoviců je z r. 1380 zmínka o tvrzi. V r. 1691 za Václava Vojtěcha ze Šternberka probíhala přestavba tvrze na zámek. V letech 1827 a 1857 zámek vyhořel, obnoven byl v empírovém slohu. Od r. 2004 zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce celého objektu.
Pohled od západu, z nepřístupného z dvora
© Petr Turyna 08/2005, www.hrady.cz
Hodkovice (13.4 km)
zámek
Nevelký zámeček z 2. poloviny 17. století, po zřízení vrchnostenského dvora postavený dominikány. Ti jej v roce 1860 směnili s baronem Ringofferem za statek v Libni. V zámečku bývala kaple sv. Augustina.
východní nároží jádra
© Pavel Zany Komárek 31. 1. 2008, www.hrady.cz
Liběhrad (13.8 km)
torzo hradu
Hrad ze 14. stol., jeho zbytky zčásti zanikly odlámáním skály při stavbě železnice.
Okoř
© Pavel Vítek 03/2007, www.hrady.cz
Okoř (14 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlé zříceniny hradu z konce 13. století založeného Rokycanskými. V 15. století přestavěn a rošířen. Od roku 1666 již uváděn jako pustý. V letech 1700-1712 znovu opraven až v r. 1773 po konfiskaci se definitivně stal ruinou.
Věž hradu Jenštejna od silnice
© Jiří Čížek 03/2005, www.hrady.cz
Jenštejn, Jencenštejn (16.7 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu založeného v 1. pol. 14. stol. Jenecem z Janovic. V 16. stol. nazývaný zámkem. Na počátku 17. stol. již uváděn jako pustý. Zkázu dovršili Švédové roku 1641. Ve 20. stol. zřícenina sloužila jako obydlí chudině.
Tvrz z náměstí
© Pavel Vítek 06/2006, www.hrady.cz
Odolena Voda (16.9 km)
zámek
Tvrz asi z přelomu 14. a 15. stol. za husitství zanikla. Novou renes. tvrz založil v letech 1556-1563 Jan Sekerka. Po r. 1623 zpustla, r. 1680 se uvádí jako rozbořená. Jezuity byla přestavěna na barokní trojkřídlý zámek a podobu již nezměnila. Nyní v soukromém vlastnictví a rekonstrukci.
polygonální dělostřelecká bašta v severovýchodním nároží
© Pavel Zany Komárek 01/2001, www.hrady.cz
Buštěhrad (17.3 km)
zřícenina hradu
Hrad z 2. poloviny 15. století. Roku 1632 vypálen a vydrancován. V 17. století se z něj stala zřícenina. Dnes dochovány pouze nečetné zbytky roztroušené v zástavbě
hrad zpředu
© Stanislav Drda 04/2005, www.hrady.cz
Chvatěruby (17.3 km)
zřícenina zámku
Zajícové z Hazmburka původní tvrz přestavěli na hrad na přelomu 14. a 15.stol. Lobkovicové v 16. stol. přestavěli na renesanční zámek, nechali jej zpustnout. Kryštof Karel Voračický z Paběnic po r.1699 začal zámek barokně upravovat, nebylo dokončeno.
© Petr Turyna 08/2005, www.hrady.cz
Radlík (20 km)
zámek
Prostý původně barokní zámeček od Ferdinanda Ignáce Schönpfluga z Gamsenberku z počátku 18. století, historický vzhled později setřen přestavbou na byty JZD.
Torzo západního paláce
© Petr Turyna 08/2005, www.hrady.cz
Říčany (20.2 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, zahájení stavby v letech 1260 - 1270. Stavebníkem říčanského hradu byl Ondřej ze Všechrom, jeho politické postavení vyžadovalo reprezentativní sídlo.
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Vrábí (20.4 km)
tvrz
Za Jana Vrábského z Vrábí r. 1542 se uvádí tvrz. R. 1586 tvrz koupil císař Rudolf II. Za třicetileté války poškozena. Obnovena r. 1681. Před rokem 1844 přestavěna na sýpku a pak chátrala. V 50. letech 20. st. využita jako skladiště, tím je dodnes.
Karlštejn - Letecký snímek
© Radovan Smokoň 09/2006, www.hrady.cz
Karlštejn (22 km)
hrad
Gotický hrad založený roku 1348 za Karla IV. na ochranu korunovačních klenotů a státních listin. Významná kaple sv. Kříže s deskovými obrazy od Mistra Teodorika. Necitlivou rekonstrukcí v 19. stol. zničena autentičnost hradu.
Restaurace a konferenční centrum
© Pavel Vítek 02/2006, www.hrady.cz
dům ATIS (23.1 km)
ostatní
V areálu hosp. dvora zámku Štiřín stojí konferenční centrum, dům Atis, pojmenovaný podle arch. Kačera, který ho koncem 90. let 20. stol. navrhl, projektoval a zčásti postavil. Převládající znaky zařazují dům k realizacím organické architektury.
Vstupní partie jeskyně
2003 ©Vít Drbohlav, www.hrady.cz
přírodní scenerie
Nepřístupná, uzamčená krasová jeskyně nad soutokem Loděnice (Kačáku) a Berounky s délkou chodeb cca 350 m. Jeskyně bývá pravidelně otevřena jedenkrát do roka v rámci Tetínských jeskyňářských dní.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 75614