Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
fotovideo
Penzion Rejnek
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

Kunětická Hora
2003 © Václav Hájek, www.hrady.cz
hrad
Pozdně gotický hrad Pernštejnů vzniklý přestavbou staršího objektu na přelomu 15. a 16. stol. s unikátním opevňovacím systémem. Poničen švédskými vojsky r. 1645. Restaurován na počátku 20. stol. podle plánů architekta D. Jurkoviče.
pohled od severozápadu
© Pavel Zany Komárek 12.4. 2006, www.hrady.cz
Pardubice, Východočeské muzeum a galerie (9.8 km)
zámek
Původně vodní tvrz, ve 14. st. přeměněna na hrad. Za Pernštejnů přestavěn na renesanční zámek. Čtyřkřídlá budova do jejíž severozápadního nároží byla pojata mohutná hradní věž. Dochované opevnění s dělovými rondely.
Pohled z věže
© Luděk Pitter 05/2006, www.hrady.cz
věž
Jediná dochovaná brána původního pernštejnského městského opevnění, která se sestává z vlastní 60 m vysoké věže s vyhlídkovým ochozem a předsunutého předbraní z roku 1507 od Mistra Pavla. Poslední úpravy provedeny v roce 1912.
Hradec Králové
2003 ©Michal Merkl, www.hrady.cz
zaniklý hrad
Na místě gotického hradu již v 10. st. stálo slovanské hradiště s tržištěm. Stalo se centrem Přemyslovců, pobývala zde i královna Eliška Rejčka. V 15. st. byl hrad zbořen. Na jeho místě se nachází městská zástavba se zachovanou částí okrouhlé věže.
Zámecká budova
© Pavel Vítek 11/2005, www.hrady.cz
Stěžery (13.5 km)
zámek
Zámek nechal postavit Arnošt Kryštof Harrach v letech 1802-1803. Od r. 1803 zde byly kanceláře a byty. V r. 1959 byla obnovena zachovalá část sgrafitové omítky.
Kostel Božího Těla
© Pavel Vítek 02/2006, www.hrady.cz
kostel Božího Těla, Oreb, Třebechovice pod Orebem (13.8 km)
sakrální památky
Na malém vršku stávala malá dřevěná kaple. R.1528 nechal na Orebu postavit Zdeněk Trčka z Lípy dřevěný kostelík, zbořený r.1826. Zásluhou dr. Jana Theobalda Helda v r.1835 nahrazen současným kostelem Božího Těla.
celkový pohled
Jan Mužík © 08/2003, www.hrady.cz
sakrální památky
Dřevěný kostel postaven r. 1752 - roubená jednolodní barokní stavba s trojboce zakončeným presbytářem a předsíní na západní straně. Loď je plochostropá, kruchta nesena dřevěnými sloupky. U kostela dřevěná zvonice na zděné podezdívce.
zaniklý hrad
Zaniklý hrad zmiňovaný poprvé roku 1279. Zanikl pravděpodobně během husitských válek nebo při vpádu uherských vojsk v roce 1470.
Zámecká budova z parku
© Pavel Vítek 11/2005, www.hrady.cz
Dobřenice (15.6 km)
zámek
Barokní zámek postavený Ferdinandem Rudolfem Dobřenským z Dobřenic po r. 1693. R. 1863 zámek zbořen. V letech 1865 - 1868 postavil Weinrich na pozůstatcích zámku nový zámek. Nyní je v zámek využíván jako jezdecká škola a chov koní.
Pohled na stavení od jihovýchodu. Za keři jsou zbytky sgrafit.
© Adam Prokeš 05/2006, www.hrady.cz
zaniklá tvrz
Dvůr s tvrzí připomínaný poprvé r. 1577, kdy statek držel Hanuš Haugvic z Biskupic. Později za Oty z Oppersdorfu r. 1626 došlo k přestavbě týnišťského dvora a snad i tvrze. Tvrz se do dnes nejspíše nedochovala, zachovány jen zbytky budov dvora.
Jižní trakt zámku
© Pavel Vítek 10/2005, www.hrady.cz
Dolní Přím (17.5 km)
zámek
Barokní zámek vystavěný R. 1677 Jezuity z dolnopřímské tvrze. Vletech 1842 - 1843 proběhla další přestavba zámku. V r. 1879 koupil zámek Jan Harrach a v roce 1945 jim byl zkonfiskován a připadl obci.
Hrádek u Nechanic
2004 © Václav Hájek, www.hrady.cz
zámek
Romantický zámek vystavěný ve stylu anglické novogtiky podle vzoru anglického zámku Grewe Hall. Cenné vnitřní vybavení a mobiliář svezený z rakouských a německých zámků.
© Alena Š. 07/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel založen r.1397. Gotická dřevěná pětiboká zvonice končí osmihranným jehlanem je celá pokrytá šindelem. Barokní dřevěný most, postavený r.1721 je tvořen na každé straně 8 oblouky, ve spodní části zdoben bedněním a při vstupu vraty.
Chrudim
© Michal Merkl 04/2005, www.hrady.cz
Chrudim (18.5 km)
zaniklý hrad
Královský hrad byl snad založen spolu s městem Přemyslem Otakarem II., před r. 1349 již neexistoval. O jeho podobě a historii vedou odborníci dodnes spory.
Průčelí zámku
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Neděliště (18.7 km)
zámek
Karel Ferdinand Dobřenský z Dobřenic nechal před r. 1748 buďto přestavět starou tvrz, nebo postavil barokní zámek v jejím těsném sousedství. Je to jednopatrová barokní budova s mansardovou střechou a barokním portálem. Nyní v soukromém vlastnictví.
Terénní pozůstatky po tvrzi Kalthaus
© Adam Prokeš 05/2006, www.hrady.cz
Kalthaus (19.8 km)
zaniklá tvrz
Zaniklá vodní tvrz. R. 1428 seděl na tvrzi Nykl z Labouně, r. 1500 potom Vilém z Veselice. Později tvrz připojena k panství Smiřickému, poté tvrz zpustla. Dnes na místě terénní nerovnosti a býv. vodní příkop.
Zámek s kaplí sv. Romedia
© Pavel Vítek 06/2006, www.hrady.cz
Choltice (21.9 km)
zámek
První renesanční zámek vystavěli Gerštorfové v 16.st. Dnešní barokní zámek Thunové postavili mezi lety 1683-1695. V jižním křídle zámku vestavěna kaple sv. Romedia. Osmiboká stavba, uvnitř dělená pilastry s kanelurami zakončena obdélníkovou lucernou.
Dohalice - tvrz
2004 © Václav Hájek, www.hrady.cz
Dohalice (22.5 km)
tvrz
Tvrz se prvně zmiňuje r. 1395 v majetku Bořka z Dohalic, r. 1440 v majetku Prokopa Dohalského. R. 1659 prodána Janem ml. Dohalským jako zpustlá. Václav Záruba z Hustířan tvrz r. 1667 přestavěl. V průběhu 2. pol. 18. stol. byla připojena k panství Sadová. R. 1825 byla zbořena a přestavěna na sýpku.
Tvrz od cesty
©2002  Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Svojšice (24.2 km)
zřícenina tvrze
Zřícenina tvrze, postavené r. 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic. Po něm tvrz získal Václav Ruthar z Malešova a poté byla držena jeho syny, Petrem a Mikulášem. Od 1 pol. 16. stol. tvrz patřila Gerštorfům z Gerštorfu téměř sto let až do období třicetileté války, kdy byla vypálena. Poté pomalu zpustla.
Arkády na Opočně
© 2002 Vlky, Jiří Čížek, www.hrady.cz
Opočno (24.9 km)
zámek
Renesanční zámek vystavěný r. 1560 Vilémem Trčkou z Lípy. Trojkřídlá stavba s arkádovým nádvořím. Fasády a interiéry změnily pozdější barokní úpravy. K zámku patří i hospodářské budovy, kostel, míčovna, konírny a letohrádek.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76157

Naše tipy