Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

pohled od severozápadu
© Pavel Zany Komárek 12.4. 2006, www.hrady.cz
Pardubice, Východočeské muzeum a galerie (7.8 km)
zámek
Původně vodní tvrz, ve 14. st. přeměněna na hrad. Za Pernštejnů přestavěn na renesanční zámek. Čtyřkřídlá budova do jejíž severozápadního nároží byla pojata mohutná hradní věž. Dochované opevnění s dělovými rondely.
Pohled z věže
© Luděk Pitter 05/2006, www.hrady.cz
věž
Jediná dochovaná brána původního pernštejnského městského opevnění, která se sestává z vlastní 60 m vysoké věže s vyhlídkovým ochozem a předsunutého předbraní z roku 1507 od Mistra Pavla. Poslední úpravy provedeny v roce 1912.
Zámecká budova z parku
© Pavel Vítek 11/2005, www.hrady.cz
Dobřenice (8.7 km)
zámek
Barokní zámek postavený Ferdinandem Rudolfem Dobřenským z Dobřenic po r. 1693. R. 1863 zámek zbořen. V letech 1865 - 1868 postavil Weinrich na pozůstatcích zámku nový zámek. Nyní je v zámek využíván jako jezdecká škola a chov koní.
Kunětická Hora
2003 © Václav Hájek, www.hrady.cz
hrad
Pozdně gotický hrad Pernštejnů vzniklý přestavbou staršího objektu na přelomu 15. a 16. stol. s unikátním opevňovacím systémem. Poničen švédskými vojsky r. 1645. Restaurován na počátku 20. stol. podle plánů architekta D. Jurkoviče.
Tvrz od cesty
©2002  Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Svojšice (13.3 km)
zřícenina tvrze
Zřícenina tvrze, postavené r. 1365 vladykou Mikšíkem ze Svojšic. Po něm tvrz získal Václav Ruthar z Malešova a poté byla držena jeho syny, Petrem a Mikulášem. Od 1 pol. 16. stol. tvrz patřila Gerštorfům z Gerštorfu téměř sto let až do období třicetileté války, kdy byla vypálena. Poté pomalu zpustla.
Chrudim
© Michal Merkl 04/2005, www.hrady.cz
Chrudim (16.1 km)
zaniklý hrad
Královský hrad byl snad založen spolu s městem Přemyslem Otakarem II., před r. 1349 již neexistoval. O jeho podobě a historii vedou odborníci dodnes spory.
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Barchov (16.1 km)
zámek
Barokní zámek vystavěl r. 1737 Kryštof Norbert Voračický z Paběnic. Je to podélná jednopatrová budova, se středním dvoupatrovým rizalitem, vrcholícím v trojúhelníkovém štítě, obrácený hlavním průčelím do zahrady. V současné době velice chátrá.
Zámecká budova
© Pavel Vítek 11/2005, www.hrady.cz
Stěžery (16.1 km)
zámek
Zámek nechal postavit Arnošt Kryštof Harrach v letech 1802-1803. Od r. 1803 zde byly kanceláře a byty. V r. 1959 byla obnovena zachovalá část sgrafitové omítky.
Hrádek u Nechanic
2004 © Václav Hájek, www.hrady.cz
zámek
Romantický zámek vystavěný ve stylu anglické novogtiky podle vzoru anglického zámku Grewe Hall. Cenné vnitřní vybavení a mobiliář svezený z rakouských a německých zámků.
podoba hradu v době baroka
© in Zprávy památkové péče XVIII, Praha 1958, str. 105, www.hrady.cz
zaniklý hrad
Dnes již zaniklý vodní hrad byl zřejmě založen v 15. st. Byl obehnán dvojím valem. Za vlády Pernštejnů byly vybudovány velké zemní bašty, za třicetileté války byl hrad zničen. Po r. 1745 hrad vyhořel, poslední zbytky valů byly rozvezeny v r. 1956.
Kostel sv. Voršily od severu
© Pavel Vítek 06/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Chrám sv. Voršily vystavěn v l.1536-43. Je směsí pozdní gotiky a renesance. Trojlodní s hranolovou věží. Vyhořel r.1634, opraven, znovu vyhořel r.1667. Opraven a v l.1733-1832 věž pokryta stanovou střechou. Novogotická oratoř vystavěna po r.1836.
Jižní trakt zámku
© Pavel Vítek 10/2005, www.hrady.cz
Dolní Přím (18.2 km)
zámek
Barokní zámek vystavěný R. 1677 Jezuity z dolnopřímské tvrze. Vletech 1842 - 1843 proběhla další přestavba zámku. V r. 1879 koupil zámek Jan Harrach a v roce 1945 jim byl zkonfiskován a připadl obci.
Hradec Králové
2003 ©Michal Merkl, www.hrady.cz
zaniklý hrad
Na místě gotického hradu již v 10. st. stálo slovanské hradiště s tržištěm. Stalo se centrem Přemyslovců, pobývala zde i královna Eliška Rejčka. V 15. st. byl hrad zbořen. Na jeho místě se nachází městská zástavba se zachovanou částí okrouhlé věže.
4 - Terénní nerovnosti J části vnitřního hradu
© Tomáš Kyncl, 07/2008, www.hrady.cz
Rozpakov (18.7 km)
zaniklý hrad
Téměř zaniklý hrad. V pramenech zmiň. pouze jednou, r. 1381, kdy jako odúmrť po jakémsi Zdislavovi připadl králi Václavovi IV. Pro bližší poznatky o hradu nezbytný alespoň základní odborný průzkum.
Chlumec nad Cidlinou
2002 ©David Šotola, www.hrady.cz
Karlova Koruna (18.7 km)
zámek
Barokní zámek nechal postavit F. F. Kinský v letech 1721-1723 podle projektu J. B. Santiniho. Vrcholné dílo našeho barokního stavitelství. Roku 1943 vyhořel. Rekonstruován až do roku 1968.
© Alena Š. 07/2004, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel založen r.1397. Gotická dřevěná pětiboká zvonice končí osmihranným jehlanem je celá pokrytá šindelem. Barokní dřevěný most, postavený r.1721 je tvořen na každé straně 8 oblouky, ve spodní části zdoben bedněním a při vstupu vraty.
Pohled na vstupní část
© Roman Řezáč 04/2005, www.hrady.cz
Rabštejnek (19.7 km)
zřícenina hradu
Zříceniny nevelkého hrádku z 14. stol. majitele Matyáše z Rabštejna. Po opuštění Bohuslavem Mazancem z Frymburka v 1585 se uvádí jako pustý. Po romantických přestavbách na počátku 19. stol. byl upraven a dostavěn palác se dvěma místnostmi.
pohled z parku
© Petr Kovařík 07/2003, www.hrady.cz
Slatiňany (19.7 km)
zámek
Gotickou tvrz ze 14. století přestavěl Bohuslav Mazanec z Frymburka po r. 1561 na renesanční zámek. R.1732 Josef František ze Schönfeldu zámek barokně upravil. Auerspergové v 19. stol. upravili zámek neoslohově. R. 1945 zámek konfiskován Trauttmansdorfům .V l. 1950-52 zřízeno hippologické muzeum.
© Rodochrozit, 05/2011, www.hrady.cz
ostatní
Miniatura hrádku postavená v duchu romantismu v letech 1898 - 1901 paní Vilemínou Auerspergovou. Zděný hrádek stojící na křemencové skalce byl určený pro zámecké děti. Hrádek stojí v památkové zóně.
Nový Bydžov (22.5 km)
zaniklý hrad
R.1323 se připomíná opevňování města a snad i stavba hradu. R. 1516 získal Nový Bydžov Vilém z Pernštejna a hrad přestal sloužit svému účelu. R. 1526 se připomíná panský dům, ten zanikl snad za třicetileté války. Místo, kde stával, je pokryto městskou zástavbou.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76157