Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

2003 © WEB, www.hrady.cz
pevnost, bunkr
Podobně jako staré hrady, stojí i srub K-S 5 na ostrohu obtékaném potokem. Hlavní střílny objektu jsou ve výšce 608 metrů nad mořem a K-S 5 je tak po objektu K-S 8 nejníže položeným srubem úseku Červený Potok. K-pětka se dnes nachází jako jediný ...
Celkový pohled na srub K - S 12b Utržený
2003 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
pevnost, bunkr
Třípatrový objekt, téměř zapuštěný do terénu byl vybetonován 16.-21.8.1937. Vybaven byl protiplynovou předsíní, ubikací velitele, místností pro velitele, skladem munice, sociálním zařízením, telefonní ústřednou. Dodnes je zachován pozorovací zvon.
© Jan P. Štěpánek 05/2004, www.hrady.cz
Králický Sněžník, Rozhledna Friedricha Wilhelma II. (6.8 km)
5
Zaniklá rozhledna (33,5 m vysoká, 1424 m n. m.). Postavena byla v letech 1895-1899 Kladským turistickým spolkem a byla pojmenována po císaři Vilémovi (arch. Felix Henry). V r. 1906 přistavěna restaurace. Pro nedostatečnou údržbu postupně zchátrala a r. 1973 byla pro špatný stav odstřelena.
© Luboš Kuttelwascher 05/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel postaven do r. 1701 z podnětu biskupa Tobiase Johanna Beckera, později vznikla řada sedmi zastavení a r. 1706-1710 postaven klášter servitů. R. 1728 místo navštívilo 150 000 poutníků.
celkový pohled na vstupní srub dělostřelecké tvrze Bouda
© Jan P. Štěpánek 10/2008, www.hrady.cz
pevnost, bunkr
Dělostřelecká tvrz Bouda, dnes největší muzeum československého opevnění, byla součástí pevnostního systému budovaného v letech 1935-38.
vnější líc jižní obvodové hradby jádra
© Pavel Zany Komárek 27.10.2002, www.hrady.cz
Pleče (13.4 km)
zřícenina hradu
V písemných pramenech se hrad nevyskytuje, ani jeho jméno tedy nemusí být původní. Podle nálezů lze existenci hradu zařadit do 14. a první poloviny 15. století, z historických souvislostí lze uvažovat o jeho založení mezi lety 1320-35.
Suchý vrch
© Hana Kubikova 06/2004, www.hrady.cz
Suchý vrch (13.7 km)
věž
Vodárenská věž vybudovaná v letech 1931-32. Dvě vyhlídkové terasy zmizely v 80. letech pod kovovou kuželovitou nástavbou a pro vyhlídku zbyl už jen spodní prosklený ochoz.
Zámek Branná
2002 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Branná, Kolštejn (14.3 km)
zámek
Zříceniny hradu založeného rodem Wustehubůz na počátku 14. století. Hrad byl opuštěn koncem 16. století. Dispozice části hradu použity pro stavbu renesančního zámku. Rekonstrukce r. 2013. Nyní je v zámku čtyřhvězdičkový hotel s restaurací. Prohlídky stále probíhají.
© Luděk Vláčil, 10/2014, www.hrady.cz
Nový hrad (u Hanušovic), Furchtenberg, Gabelsberg, Neuhaus (14.4 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Založen poč. 14. stol. Rozšířen markrabětem Janem Jindřichem v l. 1360-1375 o mohutné opevnění. R. 1374 purkrabím Václav z Mladějova. Od poč. 15. stol. opakovaně zastavován, poslední majitel Jiří Tunkl z Brníčka. Dobyt a pobořen r. 1471 Matyášem Korvínem.
Dělostřelecký srub K-S 43
© 2003 Vladan Vácha, Jan Lakosil, www.hrady.cz
pevnost, bunkr
Tvrz leží nad Mladkovem v Orlických horách - nepřístupný vojenský prostor!
Most po rekonstrukci
© Iva Synková 06/2005, www.hrady.cz
Zemská brána (16.4 km)
most
Chráněný (od r. 1987) rulový kaňon toku Divoké Orlice, který napříč protíná hřbet Orlických hor. Přírodní rezervace chrání balvanité řečiště, lesní porosty na svazích a louky v těsném okolí řeky. Dojem brány vytváří také silniční most.
západní průčelí kostela
© Jan P. Štěpánek 10/2008, www.hrady.cz
kostel sv. Martina, Žárová (18 km)
sakrální památky
Dřevěný renesanční kostel sv. Martina z l. 1610-11. Vystavěn nákladem Jana Jeronýma ze Žerotína. Původně luterský. Vnitřní vybavení se nedochovalo. Kostel je cenný svou nenarušenou původní architekturou.
© Jan P. Štěpánek 08/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Zřícenina chrámu v Orlických horách zaujme především svojí monumentálností i přes chybějící střechu. Místní farář se o chrám stará s velkým zájmem a pořádá mše pod širým nebem v jeho prostorách. Toto poutní místo i dnes přitahuje svojí magičností.
© Luděk Pitter 06/2005, www.hrady.cz
zámek
Pozdně renesanční čtyřkřídlý patrový zámek nechal postavit r. 1610 Bernard ze Žerotína. Po Bílé hoře jej získali Lichtenštejnové a sloužil jen jako sídlo hospodářské správy. V 19. st. byly přistavěny empírové hospodářské budovy. R.1926 byl zestátněn.
Příkop 1
© Pavel Doskočil 08/2005, www.hrady.cz
hrad u Nekoře (20.1 km)
zaniklý hrad
Terénní zbytky hradu, založeného snad Petraněm Zebínským. Listina Tobiáše z Bechyně z let 1279-1290 zakazuje stavět hrad neznámému šlechtici na území patřící klášteru Orlice, a tak nebyl dostavěn. Dochován je příkop, val, zbytek hradby a sklepy.
Zámek Velké Losiny
2003 ©Martin KLIMÁNEK, www.hrady.cz
zámek
V r. 1580 zahájili Žerotínové stavbu zámku na místě starší tvrze. Trojkřídlý zámek s osmibokou věží a arkádovým nádvořím. Nízké a úzké ochozy. Masivní sloupy jsou svisle propojeny s jakýmisi pilastry. V baroku dostavěn nový, samostatný objekt.
Háj u Šumperka
2003 ©Martin KLIMÁNEK, www.hrady.cz
věž
Věž vznikla v roce 1933. Po zasažení bleskem v roce 1953 vyhořela. Opravena a znovu zpřístupněna v roce 1996. Zasklená vyhlídková plošina se nachází ve výšce 24 m a je přístupná po zdolání 133 schodů.
Zahradní průčelí
© Luděk Pitter 06/2005, www.hrady.cz
zámek
Zámek byl vybudován na místě dřevěného loveckého zámečku v roce 1608 Přemkem ze Žerotína. V roce 1844 získali zámek železářští podnikatelé bratři Kleinové, kteří tu založili přírodní park se vzácnými dřevinami.
© Luděk Pitter 06/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Roubený dřevěný kostel nechal postavit r. 1609 na místě starší modlitebny Přemyslav II. ze Žerotína pro luterány. V l. 1655-57 byl kostel opraven. V l. 1776-77 byl rokokově vyzdoben a r.1776 byly nainstalovány varhany, které byly restaurovány r. 1973. V průběhu let byl opakovaně opravován.
Hlavní průčelí
© Luděk Pitter 06/2005, www.hrady.cz
Sobotín (24.1 km)
zámek
Zámek z 1. pol 19. st. vznikl přestavbou Eisenbachovy zbrojovky, kdy byli majiteli panství podnikatelé bratři Kleinové. Jedná se o jednoduchou jednoposchoďovou stavbu v romantickém pojetí ve tvaru písmene L, dnes využíván jako hotel.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76189