Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

Na kopci v pozadí je rozhledna, www.hrady.cz
sakrální památky
Kaple sv. Rocha byla postavena v letech 1661-1666 při cestě na Biskupskou kupu. V r. 1999 na ni byla umístěna pamětní deska připomínající oběti prusko-rakouské války.
pozůstatky zříceniny Leuchtenštejn
© Zuzana Holasová, 11/2009, www.hrady.cz
torzo hradu
Skromné pozůstatky hradu, který vznikl zřejmě po r. 1284 jako opěrný bod vratislavského biskupa po ztrátě hradu Edelštejna. Nálezy dokládají existenci během 14. a snad i poč. 15. stol. Dochováno torzo okrouhlé věže, nevýrazné relikty paláce a hradeb.
Biskupská kupa
© Hana Kubikova 06/2004, www.hrady.cz
rozhledna Biskupská hora, Biskupská kupa (2.6 km)
věž
Kamenná rozhledna (19,3 m, 889 m n. m.) byla postavená na místě dřevěné vyhl. věže (1889) Moravskoslezským sudetským horským spolkem v l. 1895-1898. Po 2. sv. válce byla pro veřejnost uzavřena a sloužila jako televizní vysílač. Po opravě v l. 1996-1998 byla r. 1998 znovu otevřena pro veřejnost.
, www.hrady.cz
Edelštejn (3.5 km)
torzo hradu
Skromné zbytky kdysi nejmohutnějšího slezského hradu z 13. století postaveného biskupy na ochranu osad. Pobořen v r. 1467 biskupem Joštem. Romantické přestavba na počátku 20. stol. ztroskotala kvůli nedostatku financí
Pohled od jihozápadu
© Roman Krejčí, 11/2014, www.hrady.cz
6
Po cestě z hradu Edelštejna na Koberštejn potkáte zříceninu kaple sv. Marty. Dodnes je zachovalá část fresky nad oltářem.
Torzo věže, www.hrady.cz
Koberštejn, Kobrštejn (8.5 km)
zřícenina hradu
Zříceniny hradu z konce 13. st., který sloužil jako ochrana zlatých dolů a vstupu na území vratislavského biskupství. Měl obranný příkop široký 15-30 m. Dnes zbylo 9 m vysoké torzo okrouhlé věže. Hrad byl zničen v pol 15. st.
, www.hrady.cz
vysoká pec Drakov, Lorenzova huť (9.6 km)
18
Zřícenina dřevouhelné vysoké pece leží v údolí Černé Opavy nad samotou Drakov (Drachenburg). Byla vybudována r. 1807 a v provozu byla jen asi 20-25 let. Od r. 2005 probíhají na vzácné památce záchranné práce.
Drakov - detail
2003 ©Ivo Karkoška, www.hrady.cz
Drakov, Drachenburg (9.6 km)
torzo hradu
Po zaniklém strážním hrádku zbyly pouze terénní pozůstatky, zřícenina hamru (nedokonalé vysoké pece) ze 14. st. a asi 10 m vysoká tavební věž.
Zlatý Chlum-rozhledna
© Ondřej Dedek 05/2004, www.hrady.cz
Zlatý Chlum, Goldberg (11.8 km)
věž
Kamenná rozhledna (26 m, 875 m n. m.). Postavena r. 1899 (projekt E. Zelenka, stavitel A. Nietzsche) na objednávku Moravskoslezského sudetského horského spolku. R. 1902 postavena turist. chata (vyhořela r. 1955). V 70. letech 20. stol. provedl MNV celkovou rekonstrukci, postavena i malá chata.
Quinburg - skormné zbytky zdiva
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Quinburg, Sokolí (12 km)
torzo hradu
Skromné zbytky hradu z přelomu 13. a 14. století postaveného k ochraně zemské stezky mezi Zlatými Horami a Vrbnem. V průběhu 14. století byl opuštěn a od té doby je pustý.
Tvrz Jeseník
© Hana Kubikova 06/2004, www.hrady.cz
Jeseník (13.9 km)
zámek
Vodní tvrz založena vratislavskými biskupy již před r.1284. Tvořena věžovitou stavbou obklopenou příkopem. Přestavba do dnešní dispozice na přelomu 15. a 16. stol. V l. 1738-45 přestavba v zámek. R. 1945 zestátněna a od r.1946 sídlo městského muzea.
Východní roh věže
© Roman Řezáč 08/2003, www.hrady.cz
Rabenštejn (14.6 km)
torzo hradu
Zřícenina nevelkého, strážního hrádku bez sídelní funkce založeného ve 12. stol. Hrad se psal Weyssensteyn v souvislosti s loupežníkem Ulmanem z Linavy.
Veisenštejn - hradní skála
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Pustý zámek, Weisenštejn, Vaisenštejn, Pustý hrad (14.9 km)
torzo hradu
Téměř zaniklý hrad. Zmiň. v pramenech pouze v zápisu o loupež. vpádu rytíře Ulmana z Linavy na úz. vratislav. biskupství, po němž se stáhl na hrad "weyssensteyn". Datum zápisu neznámý, odhadem obd. 1318-1342. Nálezy keramiky z obd. 14.-15. stol.
Pohled do věže
© Martin Smital, 11/2008, www.hrady.cz
Adolfovice (16.1 km)
torzo tvrze
Na malém vršku uprostřed obce nedaleko silnice I. třídy se nacházejí pozůstatky středověké tvrze. Pahorek zarostlý bukovým lesem je dobře viditelný z obou směrů silnice, avšak ani místní obyvatelé neznají historický význam tohoto místa....
Furstenvalde - zbytky zdiva
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Fürstenwalde, Fürstenwald, Vrbno, Zámecká hora (16.3 km)
torzo hradu
Zbytky gotického hradu opavských vévodů. Poprvé zmíněn r. 1348, v 16. st. uváděn již jako zřícenina. Dochovány základy hradeb a zřejmě věžovitého paláce.
pohled od jihozápadu
© Pavel Zany Komárek 15/4/2001, www.hrady.cz
Dívčí Hrad, Maidburg, Maydelberg (17.2 km)
zámek
Původně hrad z 13.století. V druhé půli 16. století přestaven na renesanční zámek. Za druhé světové války značně poškozen dělostřelbou. Po válce rekonstruován. Dnes je zde pamětní síň maltézského řádu.
Černá Voda
2003 ©Radim Bystroň, www.hrady.cz
Černá Voda (17.4 km)
zámek
Zámek byl postaven počátkem 17. století rodem Mikuschovců. V jejich vlastnictví byl do roku 1794. V zámku se velice často střídali majitelé, nejznámějšími z nich byl pravděpodobně rod Šternberků.
Pohled od cesty na vrcholek věže, www.hrady.cz
Kaltenštejn, Hradisko (17.5 km)
zřícenina hradu
Zříceniny hradu postaveného v l. 1290-95 odpůrci vratislavského biskupa. Po r. 1296 předán biskupství. R. 1441 se hradu zmocnil dobrodruh Zikmund Rachna. Biskupské oddíly hrad oblehly a dobyly. Po r. 1505 byl pobořen. Dochován je fragment věže, zdi.
Burkvíz-skála
© Zuzana Holasová, 10/2009, www.hrady.cz
Burkvíz, Luginsland (18.9 km)
zřícenina hradu
Hrad existoval od 2.pol. 13. st. do pol. 14. st. Byl centrem kolonizace zdejší krajiny. Dodnes je ve zřícenině znatelná studna v příkopu pod věží. Zajímavostí jsou hrázky kamení vymezující políčka prvních obyvatel nedaleko pod hradem.
Tábořiště na místě hradu
© 2001 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Freudenštejn, Freudenstein (19.1 km)
torzo hradu
Hrad založil ve 13.st. zřejmě moravský markrabě a později český král Přemysl Otakar II. Byl součást obranné zemské soustavy s vojenskou a správní funkcí. Zapsán je pouze na mapě z r.1579 již jako zřícenina. Zachovány jsou zbytky zdiva a hradní cesta.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76177

Naše tipy