Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

celkový pohled na radnici od silnice Olomouc - Hlubočky
© Ondřej Štěpánek 11/2006, www.hrady.cz
radnice (7.4 km)
ostatní
Zrekonstruovaná jednopatrová budova radnice s vížkou, podloubím, letopočtem (1825) a znakem města, při silnici Olomouc - Hlubočky, v blízkosti místního zámku.
© Luděk Vláčil 04/2017, www.hrady.cz
sakrální památky
Drobná sakrální stavba vybudovaná v 2. pol. 18. stol. je cenným příkladem doznívání barokního slohu v lidové architektuře. V r. 1912 se uvažovalo o demolici. Od r. 1958 je kulturní památkou. V r. 1999 byla provedena rekonstrukce.
PP Hrdibořické rybníky
© Ivo Rozehnal, 07/2006, www.hrady.cz
přírodní scenerie
Východně od Prostějov a při obci Hrdibořice leží rašelinové mokřady a rybníky vzniklé zatopením míst po těžbě slatiny z l.1938-63. Největší z rybníků je Raška. Přírodní památka od r.1992. Rozloha činí 37 ha. Výskyt vzácné flóry a vodního ptactva.
Hrdibořice
© Ivo Rozehnal 07/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Kaple postavena roku 1749 a původně byla zasvěcena Nejsvětější trojici. V roce 1887 byla rozšířena a změněn patronát sv. Floriánu.
Drahanovice
2003 ©Radim Bystroň, www.hrady.cz
Drahanovice, Černá věž (12.6 km)
tvrz
Pozůstatky tvrze se zachovanou Černou věží. První zmínka z r. 1351. V 15. st. pobořeno husity, v r. 1481 opět postaveno. Pozdější renesanční podobu dali tvrzi Stvolové, kteří ji drželi od r. 1520. Počátkem 70. let 20. st. byla věž opravena.
Vstup do tvrze
2003 ©Roman Krejčí - www.feudum.cz, www.hrady.cz
Tršice (13 km)
zámek
Trojkřídlý patrový zámek byl přestavěn ze starší tvrze v 16. stol. Roku 1830 vyhořel a byl pozdně empírově upraven. V dnešní době slouží jako obecní úřad a knihovna.
zbytky zdiva
© Pavel Zany Komárek 04/2003, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Dnes pouhé zbytky po hradu postaveném r. 1280 Všeborem I. Zmíněn byl r. 1423, kdy byl obléhán vojskem Zikmunda pod vedením Ctibora z Cimburka. R. 1480 uveden jako pustý. Zříceninou byl ještě v 18. st. Dnes zůstaly pouze zbytky zdiva a příkopů.
Nejzachovalejší, severozápadní část tvrziště
© Roman Řezáč 06/2006, www.hrady.cz
Daskabát (14.6 km)
zaniklá tvrz
Reliéf částečně setřelého tvrziště, patřící k zaniklé vsi neznámého jména.
Zbytek brány do předpolí
© Roman Řezáč 06/2006, www.hrady.cz
Tepenec, Karlsburg, Twingenberg (15.1 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Postave Karlem IV. po r. 1340. Zničen za markraběcích válek koncem 14.st., r. 1406 uváděn jako pustý. Od 19. století kamenolom zlikvidoval kopec i s jádrem hradu. Ještě asi před pěti lety patrné zbytky opevněného předpolí.
© Michal Petr, 12/2011, www.hrady.cz
Hluboký, Pustý zámek (15.5 km)
zřícenina hradu
Hrad vybudovaný po roce 1340 olomouckým biskupem Janem Volkem. Roku 1426 byl hrad obležen, dobyt a zbořen. Zbytky hradu se později nazývaly "Pustý zámek".
celkový pohled na větřák
© Ondřej Štěpánek 06/2006, www.hrady.cz
Lazníčky, Švrčov, Nad Pančavou (15.8 km)
mlýn
Bývalý větrný mlýn holandského typu z roku 1865 v němž se mlelo do r. 1890. V 60. letech 20. století zpustnul. Dnes je mlýn v soukromém vlastnictví a slouží jako rekreační objekt.
Zámek ze zahrady
© Roman Krejčí 26.10.2002, www.hrady.cz
zámek
V 16. století zde vladyka Matyáš z Hartunkova vybudoval tvrz, o jejíž podobě mnoho nevíme. Kolem roku 1700 byla renesanční tvrz přestavěna v na čtyřkřídlý barokní zámek. V 18. st. přestavěn v empírovém slohu. Od roku 1945 je zámek majetkem státu.
© Ivo Rozehnal, 05/2014, www.hrady.cz
rozhledna Věžka, Červená věž (16 km)
věž
Cihlová rozhledna, 282 m n. m., 15 m vysoká. Vystavěna r. 1843 jako součást zámeckého parku na přání hraběte Ervína Sylva-Tarouccy. Má neobvyklý osmiboký tvar. Po generální opravě veřejnosti přístupná od dubna 2016 v rámci placené prohlídky zámku.
Šternberk - celkový pohled
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Šternberk (16.9 km)
hrad
Romanticky upravený gotický hrad s vestavěným renesančním zámkem. Poničen za husitských válek, za třicetileté války a požárem roku 1578. Opraven a přestavěn roku 1886 za Jana ll. z Lichtenštejna. Dnes hrad spravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci.
Zámek Tovačov
2003 ©Martin KLIMÁNEK, www.hrady.cz
Tovačov (17.2 km)
zámek
Novorenesanční zámek, původně vodní hrad, byl ve 14. stol. přestavěn a byla postavena více než 90 metrů vysoká věž. V 17.-18. stol. byl přestavěn na šlechtické sídlo. Na konci 19. stol. přibylo novorenesanční křídlo. Od r. 1994 je zámek majetkem města.
kamenné mosty Jívová
© Zuzana Holasová, 11/2009, www.hrady.cz
most
Dvoupatrový most. První patro překonává potok a po jeho mostovce vede silnice, která je přemostěna druhým patrem se železniční tratí.
Mostkovice
© IvoR 06/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie založen snad ve 12. stol. Potvrzen na konci 14.stol. V letech 1847-48 byl radikálně přestavěn. Dnešní vzhled z úprav provedených v roce 1914.
Čehovice - kaple sv. Prokopa
© Ivo Rozehnal, 04/2008, www.hrady.cz
sakrální památky
Kaple sv. Prokopa stojí na místě původních Čehovic, od dnešních je vzdálena asi 1,5 km. Nachází se snad v místech středověkého kostela sv. Prokopa. Letopočet nad vstupem ji datuje do roku 1634.
Zámek Plumlov
2003 ©Martin KLIMÁNEK, www.hrady.cz
Plumlov (21.7 km)
zámek
Raně barokní zámek (s pozůstatky hradu na nádvoří) vystavěn za Lichtenštejnů. Mělo jít o čtyřkřídlou stavbu, pro nedostatek financí ale vzniklo jen jedno nedokončené křídlo (úzké a 35 m vysoké). Po ničivé vichřici v r. 1801 měl být zbořen.
©  de ardoise 05/2005, www.hrady.cz
větrný mlýn (24.2 km)
mlýn
První zpráva o mlýnu z roku 1875. Rok 1955 hovoří o jeho špatném stavu. Celkové opravy se dočkal v roce 1996, kdy získal břidlicovou střechu, hladkou bílou fasádu a malé lopatky.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76157

Naše tipy