Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

© Luděk Vláčil 04/2017, www.hrady.cz
sakrální památky
Drobná sakrální stavba vybudovaná v 2. pol. 18. stol. je cenným příkladem doznívání barokního slohu v lidové architektuře. V r. 1912 se uvažovalo o demolici. Od r. 1958 je kulturní památkou. V r. 1999 byla provedena rekonstrukce.
celkový pohled na radnici od silnice Olomouc - Hlubočky
© Ondřej Štěpánek 11/2006, www.hrady.cz
radnice (9.2 km)
ostatní
Zrekonstruovaná jednopatrová budova radnice s vížkou, podloubím, letopočtem (1825) a znakem města, při silnici Olomouc - Hlubočky, v blízkosti místního zámku.
PP Hrdibořické rybníky
© Ivo Rozehnal, 07/2006, www.hrady.cz
přírodní scenerie
Východně od Prostějov a při obci Hrdibořice leží rašelinové mokřady a rybníky vzniklé zatopením míst po těžbě slatiny z l.1938-63. Největší z rybníků je Raška. Přírodní památka od r.1992. Rozloha činí 37 ha. Výskyt vzácné flóry a vodního ptactva.
Hrdibořice
© Ivo Rozehnal 07/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Kaple postavena roku 1749 a původně byla zasvěcena Nejsvětější trojici. V roce 1887 byla rozšířena a změněn patronát sv. Floriánu.
Drahanovice
2003 ©Radim Bystroň, www.hrady.cz
Drahanovice, Černá věž (11.1 km)
tvrz
Pozůstatky tvrze se zachovanou Černou věží. První zmínka z r. 1351. V 15. st. pobořeno husity, v r. 1481 opět postaveno. Pozdější renesanční podobu dali tvrzi Stvolové, kteří ji drželi od r. 1520. Počátkem 70. let 20. st. byla věž opravena.
zbytky zdiva
© Pavel Zany Komárek 04/2003, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Dnes pouhé zbytky po hradu postaveném r. 1280 Všeborem I. Zmíněn byl r. 1423, kdy byl obléhán vojskem Zikmunda pod vedením Ctibora z Cimburka. R. 1480 uveden jako pustý. Zříceninou byl ještě v 18. st. Dnes zůstaly pouze zbytky zdiva a příkopů.
Zámek ze zahrady
© Roman Krejčí 26.10.2002, www.hrady.cz
zámek
V 16. století zde vladyka Matyáš z Hartunkova vybudoval tvrz, o jejíž podobě mnoho nevíme. Kolem roku 1700 byla renesanční tvrz přestavěna v na čtyřkřídlý barokní zámek. V 18. st. přestavěn v empírovém slohu. Od roku 1945 je zámek majetkem státu.
© Ivo Rozehnal, 05/2014, www.hrady.cz
rozhledna Věžka, Červená věž (14.1 km)
věž
Cihlová rozhledna, 282 m n. m., 15 m vysoká. Vystavěna r. 1843 jako součást zámeckého parku na přání hraběte Ervína Sylva-Tarouccy. Má neobvyklý osmiboký tvar. Po generální opravě veřejnosti přístupná od dubna 2016 v rámci placené prohlídky zámku.
Vstup do tvrze
2003 ©Roman Krejčí - www.feudum.cz, www.hrady.cz
Tršice (14.1 km)
zámek
Trojkřídlý patrový zámek byl přestavěn ze starší tvrze v 16. stol. Roku 1830 vyhořel a byl pozdně empírově upraven. V dnešní době slouží jako obecní úřad a knihovna.
Nejzachovalejší, severozápadní část tvrziště
© Roman Řezáč 06/2006, www.hrady.cz
Daskabát (16.2 km)
zaniklá tvrz
Reliéf částečně setřelého tvrziště, patřící k zaniklé vsi neznámého jména.
Zámek Tovačov
2003 ©Martin KLIMÁNEK, www.hrady.cz
Tovačov (16.3 km)
zámek
Novorenesanční zámek, původně vodní hrad, byl ve 14. stol. přestavěn a byla postavena více než 90 metrů vysoká věž. V 17.-18. stol. byl přestavěn na šlechtické sídlo. Na konci 19. stol. přibylo novorenesanční křídlo. Od r. 1994 je zámek majetkem města.
Mostkovice
© IvoR 06/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie založen snad ve 12. stol. Potvrzen na konci 14.stol. V letech 1847-48 byl radikálně přestavěn. Dnešní vzhled z úprav provedených v roce 1914.
Zbytek brány do předpolí
© Roman Řezáč 06/2006, www.hrady.cz
Tepenec, Karlsburg, Twingenberg (17.1 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Postave Karlem IV. po r. 1340. Zničen za markraběcích válek koncem 14.st., r. 1406 uváděn jako pustý. Od 19. století kamenolom zlikvidoval kopec i s jádrem hradu. Ještě asi před pěti lety patrné zbytky opevněného předpolí.
celkový pohled na větřák
© Ondřej Štěpánek 06/2006, www.hrady.cz
Lazníčky, Švrčov, Nad Pančavou (17.1 km)
mlýn
Bývalý větrný mlýn holandského typu z roku 1865 v němž se mlelo do r. 1890. V 60. letech 20. století zpustnul. Dnes je mlýn v soukromém vlastnictví a slouží jako rekreační objekt.
© Michal Petr, 12/2011, www.hrady.cz
Hluboký, Pustý zámek (17.5 km)
zřícenina hradu
Hrad vybudovaný po roce 1340 olomouckým biskupem Janem Volkem. Roku 1426 byl hrad obležen, dobyt a zbořen. Zbytky hradu se později nazývaly "Pustý zámek".
Šternberk - celkový pohled
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Šternberk (18.6 km)
hrad
Romanticky upravený gotický hrad s vestavěným renesančním zámkem. Poničen za husitských válek, za třicetileté války a požárem roku 1578. Opraven a přestavěn roku 1886 za Jana ll. z Lichtenštejna. Dnes hrad spravuje Vlastivědné muzeum v Olomouci.
Zámek Plumlov
2003 ©Martin KLIMÁNEK, www.hrady.cz
Plumlov (19.7 km)
zámek
Raně barokní zámek (s pozůstatky hradu na nádvoří) vystavěn za Lichtenštejnů. Mělo jít o čtyřkřídlou stavbu, pro nedostatek financí ale vzniklo jen jedno nedokončené křídlo (úzké a 35 m vysoké). Po ničivé vichřici v r. 1801 měl být zbořen.
Vřesovice
© Ivo Rozehnal, 05/2006, www.hrady.cz
Vřesovice (20 km)
zámek
Barokní zámek dal postavit v l. 1702-04 klášter Hradisko u Olomouce. Po r. 1784 zámek využíván jako vojenská škola, po požáru r. 1885 jako sýpka, po r. 1927 v majetku V. Jančíka jako kolařská dílna. Po r. 1945 znárodněn a opraven. Po r. 1989 vrácen v restituci, poté prodán obci, dnes zde sídlí OÚ.
© Pavel Zany Komárek 21/6/2003, www.hrady.cz
Ptení (20.6 km)
zámek
Opuštěný čtyřkřídlý renesanční zámek s okrouhlými věžemi v nárožích. Postaven poč. 17. st. snad na místě starší tvrze Hynkem Šarovcem. Poté patřil Miniattiům, olomouckým klariskám, Saint Genoisům a Liechtensteinům. Od r. 1936 patří městu Prostějov.
kamenné mosty Jívová
© Zuzana Holasová, 11/2009, www.hrady.cz
most
Dvoupatrový most. První patro překonává potok a po jeho mostovce vede silnice, která je přemostěna druhým patrem se železniční tratí.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76157