Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

Kostel od jihozápadu
© Ivan Grisa 09/2010, www.hrady.cz
kostel sv. Josefa, Krásná (Šumburk) (5.7 km)
sakrální památky
Pozdně barokní kostel byl postaven na náklady "zázračného doktora" Johanna Kittela v letech 1756-60. Od roku 1782 zde byl jeho syn prvním zdejším farářem. Po roce 1945 zchátral, dnes začínají záchranné práce.
kaplička na Mariánské Hoře
© Jiří Čížek 11/2007, www.hrady.cz
kaplička na Mariánské hoře, Mariánská Hora (8.5 km)
sakrální památky
Kaplička postavena v místech nálezu dřevěné sošky Panny Marie. Kaplička vykradena v roce 1994, znovu vysvěcena v srpnu roku 1995 biskupem J. Kouklem.
2002 ©Jaroslav GAVELČÍK, www.hrady.cz
Frýdštejn (10.2 km)
zřícenina hradu
Zřícenina skalního gotického hradu z druhé poloviny 14. století s vytesanými místnostmi a zachovalou okrouhlou věží. V roce 1565 byl již uváděn jako pustý.
© Jiří Čížek 03/2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Kaplička Sv. Trojice postavena na místě významných starých cest v polovině 19. století s jedinečným výhledem na Krkonoše.
© Petr Bartoň 05/2004, www.hrady.cz
Vranov-Pantheon (10.9 km)
zřícenina hradu
Skalní hrad, patrně největší a nejkomplikovanější, založený na poč. 15. stol., opuštěný v 16. stol. Hradní areál upraven v 19. stol. na romantický Pantheon. Na předhradí letohrádek z r. 1826 v podobě kaple.
Návarov
© Petr Havlík, 07/2008, www.hrady.cz
Návarov (12.1 km)
zřícenina hradu
Hrad založen v 1. pol. 14. století, poprvé zmíněn r. 1365. Obležen a dobyt r. 1469 královským vojskem, r. 1643 Švédy. Rozhodnutím císaře r. 1644 zbořen. Dochovány zříceniny budov a hradeb, valy a příkopy.
Nedokončený větrný mlýn Horní Polubný
© weselka, www.hrady.cz
větrný mlýn, Horní Polubný (12.7 km)
mlýn
Větrný mlýn horského typu z lomového kamene byl vybudován nejspíše r. 1830, ale v provozu byl jen krátce. Činnost ukončil ještě v 1. polovině 19. stol. a později byl upraven na byty. Nízká stavba je nyní užívána k soukromým rekreačním účelům.
Okno v paláci.
2003 ©Martin Zdrůbek, www.hrady.cz
Zbirohy (12.9 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Zal. před r. 1390, kdy dobyt král. vojskem jako maj. odboj. šlechtice Markvarta z Vartemberka. Připadl koruně a do r. 1392 není zmiň. V obd. husit. válek maj. Ota z Bergova. Rozbořen jako sídlo lapků r. 1442 či 1447. Poté neobnoven.
Sychrov
© Radovan Smokoň 06/2005, www.hrady.cz
Sychrov (14.1 km)
zámek
Kníže Karel Alain z bretaňského rodu Rohanů přestavil r. 1822 starší zámek na zámek dvoupatrový, čtyřkřídlý s vnitřním nádvořím. Do dnešní novogotické podoby upraven v létech 1847-62 (tehdy přistavěny dvě věže).
Torzo věže s přilehlou baštou
© Petr Nožička 10/2008, www.hrady.cz
Hamrštejn (15.5 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu na skalnatém kopci poblíž Liberce. Zal. v 1. pol. 14. st. Biberštejny, zanikl v 1. pol. 16. stol. po připojení k Frýdlantu. Zbytky obvodové hradby a torza dvou věží - nepravidelně okrouhlé a čtverhranné se zaoblenými rohy.
© 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Hrubý Rohozec (15.8 km)
zámek
Zámek na místě někdejšího hradu. Několikrát přestavován v gotice, renesanci, baroku a nakonec v novogotickém stylu. Uvnitř instalované dobové interiery a expozice historického odívání.
Hrad Rotštejn
© Milan Novotný, 06/2005, www.hrady.cz
Rotštejn, Bělá (16.5 km)
zřícenina hradu
Kdysi mohutný hrad byl postaven ve 2. pol. 13. st. R.1514 byl zmiňován jako pustý. Za třicetileté války zde v dutinách skal budovalo příbytky prchající obyvatelstvo.
© Jiří Čížek 05/2005, www.hrady.cz
Vysoký (18.4 km)
4
Zřícenina větrného mlýna na vrchu Vysoký od roku 1866 používán jako obydlí. Roku 1868 byl bouří těžce poškozen. a od roku 1880 se připomíná jako ruina. Po roce 1897 byl mlýn přestavěn na rozhlednu s restaurací v přízemí. Po r. již ve zříceninách.
Brána a věž na Wothanburku, www.hrady.cz
Curia Vítkov (19.1 km)
tvrz
Replika venkovského velmožského sídla (curie) z obd. 12.-13. stol. Stavba dvorce a řemeslnické osady postupně vzniká. Autory projektu "Curia Vítkov" jsou Ladislav Tomič, archeolog Mgr. Petr Hejnal a historik Mgr. Pavel Suchánek, PhD. Projekt realizuje občanské sdružení Curia Vítkov.
Jiří Veselý © 08/2005, www.hrady.cz
Valdštejn (19.7 km)
hrad
Zřícenina gotického skalního hradu ze 13. stol., romanticky upravená. V 18. stol. se stala známým poutním místem. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého.
© 2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Kozlov, Chlum (20.2 km)
torzo hradu
Fragmenty rozsáhlého skalního hradu z 14. století, založeného možná Zdeňkem z Valdštejna. Zpustl poté co bylo panství připojeno k hradu Valdštejnu.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Nístějka (20.4 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlé zříceniny gotického hradu. První zmínka r. 1369. Koncem 15. st. zcela zničen požárem a r. 1519 uváděn jako pustý. Keramické nálezy dokládají lidskou přítomnost ještě v 17. st. Dochováno torzo okrouhlé věže, paláce a terénní zbytky opevnění.
Hrad a zámek
©Petr Strnad, www.hrady.cz
Frýdlant (20.4 km)
zámek
Renesanční zámek přestavěný ze středověkého hradu. 1. fáze úprav se před pol. 16. st. soustředila na horní hrad. Mezi léty 1580-90 nechali Redernové postavit Dolní zámek na místě někdejšího předhradí. Později upravován barokně a novorenesančně.
Jižní nároží ostrožny, vlevo šíjový příkop
© Filip Matoušek 3/2007, www.hrady.cz
Křída (22.9 km)
zaniklý hrad
Zaniklý jednodílný hrad byl postaven na trojúhelné pískovcové ostrožně, od severozápadu jej chránil šíjový příkop. Dochovány jsou příkopy, nevýrazný val a terénní deprese - snad pozůstatky budov. Archeologické nálezy dokládají existenci ve 14. st.
© Jiří Čížek 05/2005, www.hrady.cz
Scholzeho mlýn (23.5 km)
mlýn
Větrný mlýn postavil v letech 1842-1843 tesař a mlynář Josef Scholze. Mouku mlel mlýn do 70. let 19. století, v r. 1890 skončilo sejmutím křídel i šrotování. Poté sloužil mlýn jako seník. V 90. letech 20. stol. byla zchátralá budova obnovena jako rekreační objekt.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76177

Naše tipy