Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

© Luděk Pitter 09/2004, www.hrady.cz
Lipý (0.5 km)
zřícenina hradu
Chval z rodu Ronovců založil r.1277 vodní hrad Lipý. Po požáru r.1515 opraven v renesančním slohu. Za Kouniců r.1681 již pustý. R. 1820 zámek definitivně vyhořel. V 90. letech min. stol. zahájen archeologický průzkum a zbytky byly zakonzervovány.
Místo hradu Klinštejna
©2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Klinštejn (3.6 km)
zaniklý hrad
Rodový hrad pánů z Klinštejna, jedné z větví Ronovců, existoval od poč. 14. stol. až do jeho poslední třetiny.
Zbytky hradu
©2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Hrad u Kvítkova, Pustý hrad (4.3 km)
zaniklý hrad
Skromné zbytky hradu z 1. poloviny 13. století pravděpodobně královského založení. Hlavní část hradu byla dřevěná, dochovalo se několik ve skále tesaných místnůstek. Hrad zanikl zřejmě ještě během 13. století.
Skalní hrad
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Kvítkov (4.8 km)
zřícenina hradu
Terénní zbytky skalního hradu. Založen zřejmě králem již v 1. pol. 13. stol. a patřil tak patrně k nejstarším českým hradům. Zanikl ještě ve 13. stol. Z částečně dřevěného objektu se dochovaly náspy a místnosti tesané ve skále.
Jiljov
© Luděk Pitter 09/2006, www.hrady.cz
Jiljov (7.4 km)
zaniklá tvrz
Pozůstatky po domnělé skalní tvrzi, její spojitost s historickým Jiljovem však není prokázána. Prameny uvádějí r. 1388 Hrdoně z Jíljova. V r. 1454 se připomíná naposledy. Ve 20. letech 19. století romanticky upravován.
© Petr Turyna 06/2005, www.hrady.cz
Jestřebí, Habstein, Krušina (8.1 km)
zřícenina hradu
Zříceniny skalního hradu pánů z Dubé snad z konce 13. stol. Během 15. stol. byl několikrát dobýván. Od 16. stol. se uvádí jako pustý.
© Stanislav Drda 10/2005, www.hrady.cz
Chudý hrádek, Poustka, Pustý zámek; Dřevčice (10.2 km)
zřícenina hradu
Zříceniny gotického hradu, prvně zmíněného r. 1391. Po připojení k rybnovskému panství r. 1532 hrad ztratil rezidenční funkci a zpustl. Brzy zmizelo i jeho jméno a zříceniny se začaly nazývat Pustý zámek.
areál bývalého hrádku lemují zbytky obvodových zdí
© Stanislav Drda, 07/2006, www.hrady.cz
Hřídelík (12.9 km)
zřícenina hradu
Skalní hrad postavený kolem roku 1292 jako majetek pražského biskupství na významné stezce do Lužice. Hrad v roce 1375 koupil arcibiskup Jan Očko od Hanuše z Dubé. Za husitských válek pobořen a od té doby ve zříceninách.
Východní průčelí
© Luděk Pitter 09/2005, www.hrady.cz
Hlemýždí (13.2 km)
tvrz
Tvrz založená ve druhé polovině 16. stol. a od roku 1624 sloužila jen k hospodářským účelům. Dnes je využívána jako administrativní budova.
© Seycek 01/2005, www.hrady.cz
Myšlín, Myší hrádek (13.4 km)
torzo tvrze
Skrovné pozůstatky tvrze, stojící na skále nyní uprostřed Máchova jezera. Tvrz bývala manstvím hradu Bezděz. Opuštěna byla patrně, když byl r. 1367 za bezdězského purkrabího Oldřicha Tisty z Albrechtic vybudován Velký rybník; dnes Máchovo jezero.
©2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Kamenice, Zámecký vrch (14.3 km)
zřícenina hradu
Hrad postaven nejspíš v l. 1427-30 Zikmundem z Vartemberka, naposledy zmíněn r. 1476. Za Salhausenů po r. 1515 opuštěn. Ještě r. 1639 dobyt a pobořen Švédy. Dochován zbytek obytné věže a obvodových hradeb.
© Stanislav Drda 10/2005, www.hrady.cz
Čap, Zátyní (14.5 km)
torzo hradu
Skalní hrad založil pravděpodobně na sklonku 14. století Jindřich Berka z Dubé. Jediná písemná zpráva o hradu je z roku 1402, kdy se majitelem stal Václav Berka z Dubé. Již koncem 16. století jej připomíná jen jméno Čapský důl.
Zaměření z r. 1978
Gabriel František, Panáček Jaroslav, Hrady okresu Česká Lípa, ARGO, 2000, www.hrady.cz
Dubá, u České Lípy (15.2 km)
zaniklý hrad
Ve 13. stol. vystavěn hrad jednou z větví mocného rodu Ronovců, od té doby Berků z Dubé. Počátkem 14. stol. Berkové z Dubé dubský hrad opustili. Kdy hrad zanikl, nevíme. Prý ještě koncem 18. stol. byly jeho valy jasně patrné.
Helfenburk
© Zdeněk Kučera, 12/2007, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Hrad z poloviny 14.století. Od roku 1375 se stává panstvím arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Na přelomu 16. a 17. stol. hrad opuštěn a za třicet. války pustošen, později romant. rekonstruován. Vzácně zachovalá vnější hradba.
Skalní brána, www.hrady.cz
Milštejn, Trávník (16.2 km)
zřícenina hradu
Téměř zaniklý hrad Berků z Dubé vznikl na poč. 14. stol. V r. 1456 dobyt vojskem lužických měst, v průběhu 16. stol. pozvolna zpustnul.
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Sukorady (18.1 km)
zámek
Hartmannové z Klarsteinu okolo r. 1700 začali se stavbou zámku. Dalším stavebníkem byla Rosálie z Klebelsbergu v polovině 18. století. Zámek je podélná patrová budova, pozdně barokních tvarů. Po r. 1945 propadl konfiskaci a nyní je v soukromém vlastnictví.
Interiér polygonální stavby
© Filip Matoušek 11/2001, www.hrady.cz
Levín (19.4 km)
zřícenina hradu
Skromné pozůstatky po hradu. Podle nálezů existoval ve 2. pol. 13. st., zanikl snad během 14. st. Dochován zlomek hradeb a torzo objektu neznámého účelu. Ze zbytků zdiva postavena r. 1699 na vrcholu dosud stojící zvonice.
Bezděz - Letecký snímek
© Radovan Smokoň 08/2006, www.hrady.cz
Bezděz (20.3 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlá zřícenina významného královského hradu z 2. poloviny 13. století postaveného Přemyslem Otakarem II. Za třicetileté války vypálen. Zpustl roku 1785.
Okno ve velké místnosti
© 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Falkenštejn (21.5 km)
zřícenina hradu
Zbytky skalního hradu z 1. poloviny 14. století postaveného pravěpodobně hejtmanem Nice Hokakerem. Při obležení byl prý silně poškozen, ale nebyl dobyl. Poslední zprávy jsou z roku 1457, kdy byl ještě obydlen.
© Břetislav Hušek 04/2004, www.hrady.cz
Winterstein, Loupežnický vrch, Větrov; Kněžice (23.7 km)
zřícenina hradu
Zaniklý hrad z konce 13. stol., svou funkci plnil ještě ve 14. a 15. stol. Bez jakýchkoliv stop zástavby, lokalita zasažena lomem z přelomu 19. a 20. století.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76189