Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

Vodní trkač v Obřím dole. Vchod do objektu.
© Radovan Smokoň 10/2011, www.hrady.cz
vodní trkač Obří důl, Pec pod Sněžkou (6.2 km)
technická památka
V roce 1912 nechal hrabě Rudolf Czernin-Morzin vybudovat vodní trkač - samočinné vodní čerpadlo jež dopravovalo vodu na vrchol Sněžky.
Rozhledna
© Iva Synková 2000, www.hrady.cz
Žalý (9.3 km)
věž
Rozhledna (18 m, 1019 m n. m.). Již r. 1836 zde stávala dřevěná rozhledna, poté v l. 1888-1890 železná rozhledna, postavena německým spolkem Riesengebirgsverein. R. 1890 tu nechal postavit hrabě J. Harrrach dřevěnou chatu a r. 1892 kamennou rozhlednu. Chata zanikla r. 1943, nová postavena r. 2009.
Rozhledna Panorama
© Méďa Béďa 06/2005, www.hrady.cz
Černá hora, Krkonoše (10.8 km)
věž
Rozhledna Panorama je předposlední sloup původní lanové dráhy z roku 1928. Je vzdálena 100 metrů od horní stanice současné lanovky. Otevřena byla r. 1998. Ve výšce 21 metrů se nachází vyhlídková plošina.
Augustiniánský klášter ve Vrchlabí
© Pavel Vítek 04/2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Klášter založil Maxmilián František Felix, hrabě Morzin r.1705. Dostavěn i s klášterním kostelem v r.1725. Současným majitelem je Správa KRNAP a slouží k muzejním účelům. Klášterní kostel není běžně přístupný, je ale využíván jako koncertní síň.
Morzinsko - černínská kaple ve Vrchlabí
© Pavel Vítek 04/2007, www.hrady.cz
sakrální památky
Novogotickou kapli s hrobkou nechala postavit v l. 1887-1890 hraběnka Luisa Černínová, roz. Morzinová (projekt arch. Stephan Tragl). R. 1892 byl do hrobky uložen její muž, hrabě Heřman Černín a r. 1907 hraběnka Luisa. Po druhé sv. válce začala kaple sloužit jako modlitebna Církve čs. husitské.
Purkhybl, Burghübl (11.9 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrádek z roku 1534 vystavěný v souvislosti s hornickou činností v oblasti. Od roku 1561 se uvádí jako pustý.
© Jiří Čížek 05/2009, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Zbytky gotického hradu z 2. pol. 13. st. Celou svou existenci patřil Valdštejnům. Rozkvět zažil ve 14.-15. st. díky okolní těžbě rud a zlata, poč. 16. st. přestal být využíván a r. 1543 je již pustý. Odkryta je část věže poškozené odstřelem.
Zámek od jihovýchodu
© Pavel Vítek 05/2006, www.hrady.cz
Horní Branná (14.2 km)
zámek
Renesanční zámek postavený v letech 1553 - 1582 pro Zdeňka z Valdštejna, se sgrafitovou výzdobou. Dnes slouží reprezentativním účelům, jsou zde kanceláře a malé muzeum - expozice věnovaná J. A. Komenskému, který zde pobýval, a spisovateli J. Šírovi, místnímu rodákovi.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Nístějka (15.3 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlé zříceniny gotického hradu. První zmínka r. 1369. Koncem 15. st. zcela zničen požárem a r. 1519 uváděn jako pustý. Keramické nálezy dokládají lidskou přítomnost ještě v 17. st. Dochováno torzo okrouhlé věže, paláce a terénní zbytky opevnění.
Hlavní průčelí zámku
© Pavel Vítek 05/2006, www.hrady.cz
Jilemnice, Krkonošské muzeum v Jilemnici (16.3 km)
zámek
Původní zámek nechali postavit Křinečtí z Ronova v 16. století. V roce 1701 zámek koupil rod Harrachů. Ti v letech 1714 a 1895 rozšířili zámek do dnešní podoby. V současnosti v zámku sídlí Krkonošské muzeum.
Hlavní budova s věží
© Pavel Vítek 08/2005, www.hrady.cz
Arnultovice (18.5 km)
zámek
Zámek postavil v 30. letech 19. st. Josef Karel Theer ze Silbersteinu. V roce 1858 byl přestavěn v novogotickém slohu. V současné době slouží jako hotel.
Rozhledna U borovice
© Jiří Čížek 10/2009, www.hrady.cz
U borovice (18.8 km)
věž
Soukromá rozhledna z cihel a kamene s dřevěnou vyhlídkou postavena v letech 2008-2009 soukromým majitelem panem Hubařem. Rozhledna je 18 m vysoká a na dřevěný ochoz vede 70 schodů. Nabízí se široký výhled na Krkonoše, Český ráj i Jizerské hory.
pohled na jádro od východu
© Koalix 29.5.2004, www.hrady.cz
Horní Vlčice, Vlčice, Hrad u Horních Vlčic (19.8 km)
zaniklý hrad
Pouze terénní náznaky po hradu z 2. pol. 13. st., který byl objeven r. 1974. Skládá se ze 2 slepencových skal a malé plošinky. Měl zřejmě strážný charakter a byl součást fortifikačního systému švabenické kolonizace v oblasti.
© Lubomír Čížek 07/2008, www.hrady.cz
rozhledna Štěpánka, Hvězda (20 km)
věž
Rozhledna nesoucí jméno arcivévody Štěpána byla na vrcholu Hvězdy postavena ve dvou etapách: spodní část spolu se stavbou císařské Podkrkonošské silnice koncem 40. let 19. stol., horní část roku 1892.
Vchod do hrádku
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Břecštejn, Bruštejn, Silberštejn (20.5 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu z poloviny 15. století založeného Mikulášem Zilvárem. Od 2. poloviny 16. století neobydlen. Celé 17. století označován jako pustý.
Roztoky u Semil
© Milena Můčková 08/2005, www.hrady.cz
Roztoky u Semil (20.7 km)
mlýn
Mlýn, který si pronajal od vrchnosti r. 1685 Mikuláš Fiedler. Řemeslo se dědilo v rodině nepřetržitě po dobu tři sta let, až do obd. 1941-45, kdy mlýn nuceně stál. Poté přišlo znárodňování. Po r. 1989 byl vrácen v restituci synovi posledního mlynáře ing. B. Novotnému, který mlýn postupně opravuje.
© Jiří Čížek 06/2004, www.hrady.cz
Stachelberg, dělostřelecká tvrz (21.7 km)
pevnost, bunkr
Stachelberg je největší dělostřelecká tvrz, která byla součástí dělostřeleckého opevnění. Měla chránit sousední pevnostní linii a bránit průlomu německé armády přes Libavské sedlo. Stavba byla zahájena v r.1937, v r.1938 byla opuštěna nedokončená. Celkem bylo v podzemí vydolováno přes 3,5 km chodeb.
Vlčický kostel
2003 © JardaB, www.hrady.cz
sakrální památky
V obci se nachází kostel sv. Vojtěcha s gotickou bránou a ohradní zdí kolem hřbitova. Na tomto hřbitově lze nalézt hroby tří rakouských vojáků, kteří podlehli zraněním z prusko rakouské bitvy u Trutnova v roce 1866. Na faře zde v roce 1628 ...
Skalní masiv s tesaným průchodem
© Jiří Čížek 06/2004, www.hrady.cz
Rechenburg, Rechemberk, Rechenburk (23.2 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad, založen v 2. pol. 13. stol. pány ze Švábenic jako mocenský opěrný bod v rámci kolonizačního podnikání. S odchodem tohoto rodu z Trutnovska na přel. 13. a 14. stol. ztratil hrad svůj smysl a postupně zanikl.
Košťálov - zbytky zdiva
2003 ©Puffin Puffin, www.hrady.cz
Košťálov (25.3 km)
torzo hradu
Zřícenina hradu. R. 1374 majetkem Zdeňka z Valdštejna, poté r. 1407 Petra ze Sloupna. Jako poslední zde sídlil Zdeněk ze Sloupna, r. 1454. Koncem 15. stol. panství připojeno k Semilům, poté k Návarovu, a v r. 1511 k Hrubé skále. R. 1514 hrad pustý.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76157