Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

hrad Roštejn
© Hynek Slezák, 08/2008, www.hrady.cz
Roštejn (7 km)
hrad
Gotický hrad pánů z Hradce ze 14. stol., renesančně upravený na lovecké sídlo. V pol. 20. stol. zrekonstruován.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Janštejn (10.5 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, který vznikl kolem roku 1315. Během husitských válek byl pravděpodobně pobořen a následně zpustl.
Pohled od severu
© Roman Řezáč 06/2004, www.hrady.cz
Příseka (12.2 km)
tvrz
Renesanční tvrz postavená Volfem Beránkem z Petrovce, zmiňována v r. 1568. Zřejmě Jan Beránek upravil tvrz do podoby zámečku. Po Bílé hoře statek zkonfiskován a připojen k brtnickému panství. Od té doby sloužila budova hlavně hospodářským účelům. Od r. 2015 sídlem Muzea autíček.
© Petr Turyna 07/2004, www.hrady.cz
ostatní
Jediná dochovaná brána jihlavského opevnění je pozůstatkem složitějšího fortifikačního bodu, vytvořeného v I. polovině 16. století. Předbraní zaniklo v 19. století, vlastní věžová brána se dochovala a stala se symbolem města.
Na kopci je hrad
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Šternberk, Štamberk (12.6 km)
zřícenina hradu
Hrad byl založen koncem 13. st. Šternberky. Nevelké jádro na skalním výchozu je obklopeno rozsáhlým předhradím opevněného s využitím několika skalních bloků. Zanikl r. 1423 zřejmě díky tažení husitů. Zachováno je torzo zdi a náznaky opevnění.
© Václav Čermák 06/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Gotický kostel byl stavěn od r. 1243, před r. 1256 vyhořel, po opravě vysvěcen r. 1257, ač dokončován ještě řadu let - poč. 14. stol. dostavěna severní věž, v 2. pol. 14. stol. pilíře trojlodí (zaklenuto), poč. 15. stol. jižní věž. R. 1702 přistavěna marián. kaple. 1898-1906 kostel novogot. upraven.
zámecká zahrada
© Stanislav Brebera 06/2003, www.hrady.cz
Telč (13.3 km)
zámek
Renesanční zámek, původně gotické sídlo-vodní hrad, které dal Zachariáš z Hradce r.1553 přestavět renesančně. Po pánech z Hradce byli majiteli Slavatové, Lichtenštejni a Podstatští.
Brtnice
2003 ©Zany, www.hrady.cz
Brtnice (13.5 km)
zámek
Zámek vznikl přestavbou hradu, postaveného Valdštejny před r. 1436. V 2. pol. 16. stol. byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Po r. 1620 byl zámek Valdštejnům zkonfiskován a získal jej Rombaldo hrabě de Collalto. V držení rodu do r. 1945, kdy byl zestátněn. Od r. 2008 postupná rekonstrukce zámku.
Rozhledna Oslednice nad Telčí
2003 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
věž
Na vyvýšenině východně od telčského nádraží byla roku 1898 postavena dřevěná rozhledna. Jejím nástupcem je typisovaný telekomunikační stožár s veřejně přístupnou vyhlídkovou plošinou, postavený v letech 1999-2000.
Rozhledna Křemešník
© Tomáš Mařan 05/2004, www.hrady.cz
věž
Železná rozhledna postavená r.1993, v nadmořské výšce 765 m.n.m., vysoká 52 m. Asi 400 m od věže stojí poutní kostel Nejsvětější Trojice.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Rokštejn, Rukštejn, Rokštýn (17.5 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu založeného patrně Hrutem z Kněžic. První zmínky z r. 1289. Po r. 1359 velkoryse přestavěn a luxusně zařízen. Na přelomu 14. a 15. st. odkoupen Valdštejny. Za husitských válek poškozen, v druhé pol. 15. st. opuštěn a již neobnoven.
Střeliště
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Střeliště (18 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Doba zal. hradu neznámá; nezbytný archeol. výzkum. Hrad zanikl někdy v 15. stol. Zmiň. až r. 1579 při koupi Hynkem Brtnickým z Valdštejna již jako "pusté hradisko". Pravd. šlo o soukr. sídlo patřící k Radonínu či jiné nedal. osadě.
štít východního průčelí přes zeď kolem pozemku
© Pavel Zany Komárek 24/11/2003, www.hrady.cz
Přímělkov (18 km)
tvrz
Tvrz uprostřed vsi, která nahradila starší odlehlejší hrádek, začali stavět snad vladykové z Jemničky, kteří drželi Přímělkov od r. 1437. Dokončena byla určitě po r. 1464, kdy Přímělkov vlastnili Valdštejnové. Přímo tvrz se zmiňuje až r. 1547. Od 2. pol. 16. stol. sloužila hospodářským účelům.
interiér budovy
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Přímělkov (18.5 km)
torzo tvrze
Téměř zaniklá tvrz. V Přímělkově bývaly tvrze dvě, starší se označuje jako "Hrádek". Byl založen v 2. pol. 13. stol. pány z Rokštejna či Střížovci. R. 1378 se při prodeji majetku pánů z Rokštejna markraběti Janu Jindřichovi uvádí pustý - dle nálezů archeol. výzkumu vyhořel. Hrádek postupně zanikl.
jádro hrádku přes šíjový příkop
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Bransouze, Bransouzy (19.2 km)
zaniklá tvrz
Terénní zbytky tvrze. Poč. 15. st. jsou uváděni vladykové z Bransouz, obce ze 13. st. zvané dříve Bransudy, a tak tvrz je nejpozději z poč. 15. st. Zničena byla za česko-uherských válek, nebyla obnovena. Zachovány jsou valy a části zdiva.
věž
© Pavel Zany Komárek 17/10/2004, www.hrady.cz
Černíč (19.5 km)
mlýn
Opevněný mlýn ze 16.st. byl vystavěný na základech středověké vodní tvrze, z níž se dochovala mohutná věž. Dík častým přestavbám má stavba znaky mnoha slohů.
torzo věže od západu
© Pavel Zany Komárek 24.11.2003, www.hrady.cz
Štěměchy (20.6 km)
zřícenina tvrze
Zbytky tvrze z roku 1279 v majetku snad Hechtů z Rosic. Po rozboření Hynkem z Valdštejna r. 1408 uváděna jako pustá.
pahorek jádra od severovýchodu
© Pavel Zany Komárek 24/11/2003, www.hrady.cz
Dašovice (20.7 km)
zaniklá tvrz
Dobře zachovalý reliéf tvrze, zaniklé vsi a jejího ohrazení. Tento sídelní komplex, zatím neprozkoumaný, patří k nejlépe dochovaným podobným místům u nás.
Zámek v Okříškách po opravě 1.8.2009
© Bohuslav Buďa, 08/2009, www.hrady.cz
Okříšky (21.1 km)
zámek
Zámek vznikl koncem 16. stol. přestavbou starší tvrze rytířským rodem z Hrochova v renesančním slohu vyzdobený sgrafitovou fasádou, která zůstala zachována i pod pozdější barokní omítkou. Po r. 1945 zámek užívalo zemědělské družstvo, od r. 1999 je majetkem městyse Okříšky.
Pohled na zámek z náměstí
© Pavel Vítek 04/2006, www.hrady.cz
zámek Říčanských, Muzeum Vysočiny Pelhřimov (23.4 km)
zámek
Původní stavba měla věžovitou gotickou podobu z 15.st. Na zámek přestavěl Adam z Říčan v l.1550-51. V r.1561 renesanční přestavba. R.1682 barokní přestavba, vzhled s menšími úpravami stejný dodnes. Od r.1908 okresní muzeum, dnes regionální muzeum.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76157