Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

© Petr Turyna 07/2004, www.hrady.cz
ostatní
Jediná dochovaná brána jihlavského opevnění je pozůstatkem složitějšího fortifikačního bodu, vytvořeného v I. polovině 16. století. Předbraní zaniklo v 19. století, vlastní věžová brána se dochovala a stala se symbolem města.
© Václav Čermák 06/2006, www.hrady.cz
sakrální památky
Gotický kostel byl stavěn od r. 1243, před r. 1256 vyhořel, po opravě vysvěcen r. 1257, ač dokončován ještě řadu let - poč. 14. stol. dostavěna severní věž, v 2. pol. 14. stol. pilíře trojlodí (zaklenuto), poč. 15. stol. jižní věž. R. 1702 přistavěna marián. kaple. 1898-1906 kostel novogot. upraven.
Pohled od severu
© Roman Řezáč 06/2004, www.hrady.cz
Příseka (5.6 km)
tvrz
Renesanční tvrz postavená Volfem Beránkem z Petrovce, zmiňována v r. 1568. Zřejmě Jan Beránek upravil tvrz do podoby zámečku. Po Bílé hoře statek zkonfiskován a připojen k brtnickému panství. Od té doby sloužila budova hlavně hospodářským účelům. Od r. 2015 sídlem Muzea autíček.
Brtnice
2003 ©Zany, www.hrady.cz
Brtnice (9.5 km)
zámek
Zámek vznikl přestavbou hradu, postaveného Valdštejny před r. 1436. V 2. pol. 16. stol. byl hrad přestavěn na renesanční zámek. Po r. 1620 byl zámek Valdštejnům zkonfiskován a získal jej Rombaldo hrabě de Collalto. V držení rodu do r. 1945, kdy byl zestátněn. Od r. 2008 postupná rekonstrukce zámku.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Rokštejn, Rukštejn, Rokštýn (10.9 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu založeného patrně Hrutem z Kněžic. První zmínky z r. 1289. Po r. 1359 velkoryse přestavěn a luxusně zařízen. Na přelomu 14. a 15. st. odkoupen Valdštejny. Za husitských válek poškozen, v druhé pol. 15. st. opuštěn a již neobnoven.
štít východního průčelí přes zeď kolem pozemku
© Pavel Zany Komárek 24/11/2003, www.hrady.cz
Přímělkov (11 km)
tvrz
Tvrz uprostřed vsi, která nahradila starší odlehlejší hrádek, začali stavět snad vladykové z Jemničky, kteří drželi Přímělkov od r. 1437. Dokončena byla určitě po r. 1464, kdy Přímělkov vlastnili Valdštejnové. Přímo tvrz se zmiňuje až r. 1547. Od 2. pol. 16. stol. sloužila hospodářským účelům.
interiér budovy
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Přímělkov (11.7 km)
torzo tvrze
Téměř zaniklá tvrz. V Přímělkově bývaly tvrze dvě, starší se označuje jako "Hrádek". Byl založen v 2. pol. 13. stol. pány z Rokštejna či Střížovci. R. 1378 se při prodeji majetku pánů z Rokštejna markraběti Janu Jindřichovi uvádí pustý - dle nálezů archeol. výzkumu vyhořel. Hrádek postupně zanikl.
Tvrz od severu
© Roman Řezáč 06/2004, www.hrady.cz
Kamenice (13.9 km)
tvrz
Tvrz, postavená asi v pol. 14. stol. R. 1356 na ní sídlil vladyka Tobiáš z Kamenice. R. 1358 se odtud píší Dobeš a Jindřich, poté se majitelé často střídali. V pol. 16. stol. byla přestavěna v renesančním stylu. Před r. 1556 připojena Valdštejny k třebíčského panství. R. 2009 zrekonstruována.
jádro hrádku přes šíjový příkop
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Bransouze, Bransouzy (14.5 km)
zaniklá tvrz
Terénní zbytky tvrze. Poč. 15. st. jsou uváděni vladykové z Bransouz, obce ze 13. st. zvané dříve Bransudy, a tak tvrz je nejpozději z poč. 15. st. Zničena byla za česko-uherských válek, nebyla obnovena. Zachovány jsou valy a části zdiva.
Střeliště
2003 © Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
Střeliště (15.2 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. Doba zal. hradu neznámá; nezbytný archeol. výzkum. Hrad zanikl někdy v 15. stol. Zmiň. až r. 1579 při koupi Hynkem Brtnickým z Valdštejna již jako "pusté hradisko". Pravd. šlo o soukr. sídlo patřící k Radonínu či jiné nedal. osadě.
Václav Hájek © 2005, www.hrady.cz
Polná (16.1 km)
zámek
Zámek byl původně hradem ze 13. stol., ale roku 1584 ho Zachariáš z Hradce přestavěl v renesančním stylu. V roce 1922 koupila zámek tělovýchovná jednota Sokol. Dnes je zde umístěno muzeum a v pravém křídle zámku probíhají muzejní výstavy
hrad Roštejn
© Hynek Slezák, 08/2008, www.hrady.cz
Roštejn (17.1 km)
hrad
Gotický hrad pánů z Hradce ze 14. stol., renesančně upravený na lovecké sídlo. V pol. 20. stol. zrekonstruován.
Rozhledna Křemešník
© Tomáš Mařan 05/2004, www.hrady.cz
věž
Železná rozhledna postavená r.1993, v nadmořské výšce 765 m.n.m., vysoká 52 m. Asi 400 m od věže stojí poutní kostel Nejsvětější Trojice.
Zámek v Okříškách po opravě 1.8.2009
© Bohuslav Buďa, 08/2009, www.hrady.cz
Okříšky (19.1 km)
zámek
Zámek vznikl koncem 16. stol. přestavbou starší tvrze rytířským rodem z Hrochova v renesančním slohu vyzdobený sgrafitovou fasádou, která zůstala zachována i pod pozdější barokní omítkou. Po r. 1945 zámek užívalo zemědělské družstvo, od r. 1999 je majetkem městyse Okříšky.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Janštejn (20 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu, který vznikl kolem roku 1315. Během husitských válek byl pravděpodobně pobořen a následně zpustl.
torzo věže od západu
© Pavel Zany Komárek 24.11.2003, www.hrady.cz
Štěměchy (21.8 km)
zřícenina tvrze
Zbytky tvrze z roku 1279 v majetku snad Hechtů z Rosic. Po rozboření Hynkem z Valdštejna r. 1408 uváděna jako pustá.
Na kopci je hrad
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Šternberk, Štamberk (22.6 km)
zřícenina hradu
Hrad byl založen koncem 13. st. Šternberky. Nevelké jádro na skalním výchozu je obklopeno rozsáhlým předhradím opevněného s využitím několika skalních bloků. Zanikl r. 1423 zřejmě díky tažení husitů. Zachováno je torzo zdi a náznaky opevnění.
jádro tvrziště
© Pavel Zany Komárek 24/11/2003, www.hrady.cz
Krahulov (22.6 km)
zaniklá tvrz
Zaniklá tvrz, která byla založena v 2. pol. 13. stol., jak vyplývá z výsledků archeologického průzkumu. R. 1365 byla v majetku Pernštejnů sídlících na blízkém Jakubově, r. 1386 se odtud psal Reinprecht z Lesonic. Tvrz samotná není v pramenech zmiňována. Zanikla nejpozději koncem 14. stol.
Od hradního příkopu
© Jaroslav Šefčík, 03/2009, www.hrady.cz
Orlík (24.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu postaveného ve 14. stol. parvděpodobně Jindřichem z Dubé. Za 30. leté války pobořen a využíván k hosp. účelům, pomalu chátrá a kámen je rozebírán ke stavebním účelům. Od roku 1997 je hrad konzervován a zpřístupněn veřejnosti.
Rozhledna Rosička
2004 © Lenka Daňková, www.hrady.cz
Rosička (26.3 km)
věž
Rozhledna (24 m) byla postavena r. 2001 jako telekomunikační stožár (42 m) a současně jako rozhledna na vrcholu Rosička (645 m n. m.). Na jejím místě stával počátkem 20. stol. letecký maják. Po 2. svět. válce zde stála dřevěná rozhledna s triangulačním bodem.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76189