Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

© Luděk Pitter 11/2004, www.hrady.cz
Vlasatice (6 km)
zámek
Za Dětřicha z Mořiců r.1342 založena tvrz. R.1567Albrecht Černohorský z Boskovic na místě tvrze začal stavbu renesančního zámku. Thurnové stavbu dokončili. Po Bílé hoře získal Vlasatice kardinál Ditrichštejn. V 19. stol. byl kolem zámku upraven park.
celkový pohled od severu
© Pavel Zany Komárek 2.9.2000, www.hrady.cz
Dolní Kounice (10.4 km)
zámek
Původně gotický hrad italského kastelového typu (14. stol.) sloužil k ochraně premonstrátského kláštera pod ním. V 16. stol. renesančně přestavěn, s drobnými barokními úpravami. Výrazná dominanta nad městem.
Rosa coeli - Dolní Kounice
2003 ©Pavel Zany Komárek, www.hrady.cz
6
Původně klášter premonstrátek z 12.st. V druhé pol. 14.st. gotická přestavba. Vypálen husity, r.1434 však již opraven. Poč. 16. st. klášter opuštěn, r.1537 opraven, ale pak i nadále pustnul. R. 1703 dovršil zkázu požár a klášter zůstal zříceninou.
celkový pohled
© Pavel Zany Komárek 19.9.2003, www.hrady.cz
Popice, Mohyla (11.8 km)
zaniklá tvrz
Zaniklá tvrz na uměle navršeném pahorku, zvaném Mohyla, byla postavena patrně v 2. pol. 14. stol. V písemných pramenech se uvádí, že ve 14. stol. sídlil ve vsi rozvětvený rod z Popic. R. 1366 ves držel Martin z Popic, r. 1406 Petr Bílý z Popic. Tvrz samotná se zmiňuje až r. 1414 již jako pustá.
pohled od východu
© Pavel Zany Komárek 19.9.2003, www.hrady.cz
Drnholec (13.8 km)
zámek
V renesanční zámek byl přestavěn původně gotický hrad v roce 1585 Kryštofem z Tiefenbachu. Později, v 18. stol., byl zámek upraven rodinou Trautmannsdorfů. Od konce stol, vlastnili zámek různé nadace, které nechaly zbořit dvě ze tří křídel zámku.
© de.ardoise 10/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Klášter byl založen přibl. r. 1048. V l. 1721-1730 byl přestavěn (architekti G. Santini-Aichel a Ch. A. Oestl). Po násilném přebrání r. 1950 byl objekt využíván (a značně poničen) armádou. R. 1997 byla obnovena klášterní komunita. R. 2005 zde byla otevřena první část Památníku písemnictví na Moravě.
© Petr Nožička 08/2004, www.hrady.cz
Neuhaus, Nový hrad u Mikulova (14.9 km)
torzo hradu
Nepatrné zbytky zdiva markraběcího hradu. Založen po r. 1368 k ostraze severojižní cesty překračující Dyji u Mušova, r. 1380 prodán Liechtensteinům. Dobyt a zničen husity mezi lety 1420 a 1425. Dochovány terénní zbytky a střep zdi neznámé budovy.
Čelo hradu
© Roman Řezáč 09/2003, www.hrady.cz
Děvičky, Maidburg, Dívčí hrady, Maidberk, Maidenburg (15.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina královského hradu z roku 1222. Renesanční zeď charakteristická pro 1. polovinu 14. století. Za třicetileté války zapálen Švédy. V 18. století zcela opuštěn a ponechán svému osudu.
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
Miroslav (15.3 km)
zámek
První zmínky z r. 1387 - hovoří se o vodní tvrzi. Hodičtí z Hodic přestavili tvrz v renesanční zámek. Po Bílé hoře byl zpustošený. Ferdinand Leopold jej opravil a vnitřní prostory opatřil barokní štukovou výzdobou. Od r. 1945 je zámek majetkem státu.
Alexovice (16.6 km)
zaniklá tvrz
Tvrz stávala nedaleko od vchodu do dnešní textilní továrny. Byla lénem pánů z Lipé. Po tvrzi nezůstala žádná stopa.
Romantický pohled
© Roman Krejčí 8.11.2003, www.hrady.cz
Sirotčí hrádek, Waisenstein (17 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu postaveného na přelomu 13. a 14. st. rodem Sirotků, po jejichž vymření připadl králi Václavu III, který byl krátce poté zavražděn (v r. 1306) a hradu se zmocnili Lichtenštejnové. Ti hrad využívali do poč. 16. st., poté pustý.
celkový pohled
© Pavel Zany Komárek 17.8.2003, www.hrady.cz
zámek
Původně gotický hrad r. 1560 za Petrolda z Lipé přestavěn na renesanční zámek, za třicetileté války poškozen, v 18. st. barokně upraven. Do r. 2012 známý především výstavou monumentálního cyklu A. Muchy Slovanská epopej, dnes se zde pořádají výstavy převážně současného umění a jiné kulturní akce.
Kostel sv. Petra a Pavla v Řeznovicích
2003 ©Martin KLIMÁNEK, www.hrady.cz
sakrální památky
Románská trojapsidová centrála z druhé poloviny 12.století, jedna z našich nejvýznamějších románských památek. Hranolové jádro s trojicí apsid přechází v osmiboký věžovitý útvar, zastřešený kamenným jehlancovým krytem. V 16.století přistavěna loď. V ...
© Petr Turyna 06/2006, www.hrady.cz
Kozí hrádek (20.5 km)
5
Dělostřelecká renesanční věž z 15. století postavená na skalce severně nad centrem Mikulova. Chránila z této strany snadno ohrozitelné město a zámek. Dnes slouží jako vyhlídka.
© Jiří Čížek 07/2004, www.hrady.cz
Horní synagoga (20.6 km)
sakrální památky
Synag. východního typu s almemorem neseným čtyřmi sloupy uprostř. prostoru, zal. kolem r. 1450 a po požáru v r. 1561 bylo zdůrazněno nároží přístavbou jednosloupové lodžie, dnešní vzhled z přestavby r. 1719. Interiér vyzdoben I. Lengelacherem.
Zámek Mikulov
© MarcoRave, 03/2008, www.hrady.cz
Mikulov, Regionální muzeum v Mikulově (20.8 km)
zámek
Zámek přestavěný z románského hradu. V 16. a 17. st. renesančně upravován. V r. 1718 vyhořel a byl barokně přestavěn. Zdržoval se tu Napoleon a v r. 1866 zde bylo podepsáno prusko - rakouské příměří. V r. 1945 poškozen požárem, poté zrekonstruován.
© Roman Krejčí 2.2.2002, www.hrady.cz
Oslavany (21.1 km)
zámek
R. 1225 zal. klášter cisterciaček, opuštěn 1525. Po r. 1577 Kryštofem z Althanu západně od kláštera postaven renesanční zámek, v 18. stol. upraven barokně a klasicistně. Po r. 1945 majetkem státu (skladiště). Od r. 1996 probíhala renovace.
pohled od východu
© Pavel Zany Komárek 21/9/2003, www.hrady.cz
kaple sv. Šebestiána, Svatý kopeček (21.1 km)
sakrální památky
Místo svítí do daleka, ční na výrazném kopečku v místních rovinách. Je odtud též znamenitý rozhled jak na Mikulov tak na Pálovské vrchy a do Rakouska...
, www.hrady.cz
Templštejn (23.1 km)
zřícenina hradu
Zřícenina hradu. Vybud. v l. 1281-98 řádem templářů. Po lidvidaci řádu Filipem Sličným r. 1312 maj. Bertold Pirkner, r. 1349 Přibík ze Šelmberka, r. 1379 páni z Lipé (nový palác a další stav. úpr.), r. 1482 páni z Doubravice. Pustý po pol. 16. stol.
© Petr Turyna 03/2005, www.hrady.cz
sakrální památky
Kostel byl postaven kolem r. 1274. V l. 1643-1645 byl zbořen Švédy a v l. 1728-1730 byl znovu postaven. R. 1805 byl poškozen při bitvě u Slavkova, při opravě r. 1809 byla postavena nová, nižší věž. R. 1883 byla přistavěna sakristie a kaple. V l. 1932-35 byla věž kostela přestavěna do dnešní podoby.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 75614