Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení
Nahlásit neaktuální údaje

Památky v okolí hotelu

severní polovina východního průčelí hradu (citadely) s branou do jádra hradu a strážní věžicí
© Jan P. Štěpánek 06/2009, www.hrady.cz
Špilberk (3.4 km)
hrad
Hrad založený králem Přemyslem Otakarem II. ve 13. stol., ve 14. stol. sloužil jako sídelní hrad moravských markrabat, v 17. stol. přestavěn na mohutnou barokní pevnost. Až do konce 2. světové války zde byla věznice a kasárna.
© Jan P. Štěpánek 04/2005, www.hrady.cz
Veveří (8.4 km)
hrad
První zmínka o hradu z r. 1234. Později sloužil jako vězení pro odpůrce Přemysla Otakara II. Ve 13. a 14. st. rozšiřován. Utrpěl obléháním Švédy roku 1645, dobyt však nebyl. V polovině 18. st. dostal hrad svou nynější podobu.
© Jan P. Štěpánek 12/2004, www.hrady.cz
Obřany, u Brna-Obřan (9 km)
zřícenina hradu
Zřiceniny výstavného hradu Gerharta ze Zbraslavi (Obřan). Postaven po r. 1370, r. 1312 zabaven Smilovi z Obřan a r. 1315/16 dobyt a rozbořen brněnskou hotovostí. Zřícenina objevena r. 1957 a ztotožněna s hradem pánů z Obřan až kol. r. 1970.
© Milan Náplava, 04/2009, www.hrady.cz
Lelekovice (9.5 km)
zaniklý hrad
Pozůstatky po hradu odkryté archeologickým výzkumem. Poprvé zmiňován v přídomku r. 1339, výslovně až r. 1358. R. 1401 byl dobyt a vypálen brněnskou hotovostí a již nebyl obnoven. Po skončení výzkumu byly zbytky hradu opět zakryty zeminou.
Místo hradu
© Roman Řezáč 02/2003, www.hrady.cz
Ronov (11.3 km)
zřícenina hradu
Skromné zbytky hradu ze 14. století postaveného na nevýrazném výběžku, v záhybu silnice mezi Adamovem a Útěchovem.
Prostor opevnění
© Roman Řezáč 04/2004, www.hrady.cz
Horákov, Horákovský hrad (11.4 km)
torzo hradu
Téměř zaniklý hrad postavený v polovině 15. století. V roce 1464 se připomíná hrad jako pustý. Zanikl zřejmě za válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem.
Nový hrad
© Daniel Rouchal, 04/2009, www.hrady.cz
Nový hrad (14.3 km)
hrad
Hrad byl postaven ve 14. stol. Václavem IV. byl zastaven pánům z Boskovic, v jejich majetku byl do r. 1597, kdy byl zděděn Lichtejštejny. R. 1470 dobyt vojsky M. Korvína. Obnoven r. 1493 bratry Černohorskými z Boskovic. R. 1645 dobyt Švédy, poté částečně opraven. Od r. 1990 postupně rekonstruován.
zdivo paláce
© Filip Matoušek 02/2004, www.hrady.cz
torzo hradu
Hrad vznikl ke konci 14. stol., r. 1470 dobyt a zničen vojskem Matyáše Korvína. Zdali byl znovu vystavěn, není jisté, z jeho předsunutého opevnění se nakonec stala gotická rezidence, tj. dnešní přední hrad, zatímco starý (zadní) hrad zchátral.
odkrytá část nádvorní zdi paláce
© Ondřej Štěpánek 09/2007, www.hrady.cz
torzo hradu
Nevýrazné zbytky hradu vybudovaného asi koncem 13. nebo začátkem 14. století. Svůj název má patrně po Jakubu Čertu z Bořitova. Rozbořen byl ve válkách česko-uherských v druhé polovině 15. století.
Zámek Vohančice
© Petr Gabriel 08/2004, www.hrady.cz
Vohančice (17.2 km)
zámek
Barokní zámek byl původně tvrzí ze 13. stol. Karel Pergar z Pergu v letech 1596-1600 přestavěl tvrz na jednokřídlý renesanční zámek. V r. 1636 majitel Alfons de Castro nechal k zámku přistavět další dvě barokní křídla. Dnes soukromý majetek.
Příkop
© Roman Řezáč 06/2003, www.hrady.cz
Vildenberk (18.4 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad založil patrně Půta I. z Vildenberka r. 1318 jako své sídlo. Potomky bylo panství s hradem prodáno r. 1371 markraběti Janovi. V l. 1385-1406 markrabětem Joštem panství rozprodáno po částech a hrad brzy zpustl.
větřák v Rudici
© Ondřej Štěpánek 08/2007, www.hrady.cz
Rudice (18.7 km)
mlýn
Větrný mlýn postavený kolem roku 1865. Definitvně ukončil svoji činnost v roce 1945 současně se zánikem mlynářského práva. Od té doby zde byla instalována a je udržována stálá muzejní expozice.
Zbytky věže
© Roman Řezáč 01/2004, www.hrady.cz
Trmačov (19 km)
zřícenina hradu
Gotický hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století. Po Trmačově se psali příslušníci vladyckého rodu. První byl již roku 1305 Ondřej. Hrad zanikl pravděpodobně ve válkách první poloviny 15. století. Dodnes zbyly zbytky věže a základy malého hradu.
© 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
sakrální památky
Klášter je raně gotická stavba s řadou prvků z předcházejícího románského období, který založila královna Konstancie (manželka Přemysla I. Otakara) v r. 1233, kostel vysvěcen v r. 1239. Nyní je zde jediný cisterciácký konvent na Moravě.
Zbytek zdiva na Čepičce
© 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Čepička (20 km)
torzo hradu
Rozlehlé opevnění na stejnojmenném homolovitém návrší. Dochováno torzo bašty a valy a příkopy vnějšího opevnění. Stavba datována do druhé čtvrtiny 15. století, r. 1428 patřila Pernštejnům. Před polovinou 15. století opuštěna a spálena.
Základy věže
© 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Loučky (21.5 km)
torzo hradu
Zřícenina hradu. Založen Hartlebem z Deblína před r. 1278, po r. 1353 patří Kunštátům. Pobořen za husitských válek a úplně zničen ve 2. pol. 15. st. za česko-uherských válek (1497 se uvádí jako pustý). Vojensky využit snad ještě za třicetileté války.
Zachovalý zbytek paláce zadního hradu, pohled od východu
© Roman Řezáč 05/2006, www.hrady.cz
Blansek (21.7 km)
zřícenina hradu
Rozsáhlé zříceniny biskupského hradu. Hrad založen před r. 1275 biskupem Brunem ze Schauenburgu. R. 1430 či 1431 snad dobýván husity, v blíže neurčené době zanikl požárem a r. 1461 již je pustý.
Stalagmit
© Jiří Čížek 07/2006, www.hrady.cz
přírodní scenerie
Jeskyně byla osídlena lidmi již před 15 tis. lety. První jeskyni prozkoumal v l. 1898-1900 učitel Jan Knies, který vytvořil sbírku nálezů z obd. paleolitu. V l. 1923-1948 byl skupinou Josefa Šamalíka objeven zbytek jeskyně. R. 1936 byla jeskyně otevřena veřejnosti. V l. 2007-2009 velká rekonstrukce.
Větrný mlýn v Ostrově u Macochy
© Jiří Čížek 07/2006, www.hrady.cz
mlýn
Větrný mlýn holandského typu postavený kolem roku 1865. V provozu byl do roku 1902 po roce 1932 již bez perutí. Mlýn je trvale obydlen s dochovaným mlecím složením ve 3. patře. Dnes slouží jako rekreační obydlí.
Horní palác - torzo zdi
© 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
torzo hradu
Zbytky hrádku dvou stavebních fází pánů z Újezda ze 13.-14. století. Hrádek byl intenzivně obýván, ale zřejmě nedokončen. Naposledy se připomíná pod názvem "Hrádek" roku 1593, ale to byl patrně již ve zříceninách.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76177

Naše tipy