Penziony | Kempy | Rekreační střediska | Rekreační ubytování | Lyžování | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | CZ
Kliknutím tento detail vytisknete PDF verze ke stažení

Památky v okolí hotelu

© Jiří Čížek 04/2005, www.hrady.cz
Hluboká nad Vltavou, Frauenberg, Frohnburg (0.3 km)
zámek
Velkolepý zámek stojící na místě původního hradu ze 13. století. V roce 1661 získal barokní vzhled. Dnešní podobu získala Hluboká v 19. století díky přestavbě ve stylu anglické novogotiky. Stejně velkolepé jsou interiéry s schwarzenberskými sbirkami.
před vstupem do systému
© 2002 Vlky, Jiří Čížek, www.hrady.cz
Orty (4.6 km)
technická památka
Podzemní důl na kaolin, v činnosti ve II. polovině 19. století, v následujících desetiletích se využívaly produkty, vzniklé původně jako odpady při těžbě.
Karlův Hrádek, palácové zdi
© 2002 Vlky, Jiří Čížek, www.hrady.cz
Hrádek u Purkarce, Karlshaus, Karlův hrádek (6.9 km)
zřícenina hradu
Zřícenina gotického loveckého hrádku z 2. pol. 14. st, který byl založen Karlem IV. jako správní centrum královského území. Nejstarší zmínka je z r. 1357. K jeho úpadku došlo za vlády Václava IV. Koncem 15. st. již není zmiňován.
pohled od jihovýchodu
© Pavel Zany Komárek 10/9/2004, www.hrady.cz
solnice, Jihočeské motocyklové muzeum (8.6 km)
ostatní
Budova byla postavena r. 1531 jako skladiště obilí, později byla využívaná jako městská zbrojnice a ještě později v ní byl sklad soli. Dnes slouží Jihočeskému motocyklovému muzeu a lze zde shlédnout mnoho historických motocyklů vyrobených od r. 1899.
Purkmistrovský dům v Rudolfově u Českých Budějovic
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
ostatní
Původní budova báňského úřadu z konce 16. století. Z té doby pochází jeho renesanční podoba. Později rychta. Roku 1772 sídlo Vrchního báňského úřadu. Restaurován r. 1973. V současné době slouží jako obecní úřad.
© Jiří Čížek 05/2011, www.hrady.cz
Býšov (12.4 km)
tvrz
Tvrz z konce 14. století uváděná jako sídlo bratří Arnošta a Kuníka z Býšova. Zachovalá dvoupatrová hranolová věžová budova z lomového kamene, neomítnutá, se silnými zdmi a okénky. V 17. století tvrz opuštěna a přeměněna v sýpku. Část hospodářského dvora postavena před r. 1617.
Pohled skrz někdejší příkop
2001 ©Jiří Cukr, www.hrady.cz
Poděhusy (14.7 km)
zaniklý hrad
Zaniklý hrad. R. 1262 zmiň. jako věno Hedviky ze Šaumberka, vdovy po Vokovi z Rožmberka. Zdědil syn Jindřich. R. 1380 držel hrad jako zástavu Vilém z Újezda, r. 1387 opět v maj. Rožmberků. Zánik hradu spojován s tažením husitů r. 1421. R. 1481 pustý.
Hlavní vchod do zámku
© Pavel Vítek 01/2006, www.hrady.cz
Vysoký hrádek, Březí u Týna nad Vltavou (14.9 km)
zámek
Václav Malovec přestavěl r.1805 tvrz na zámek. Dvoukřídlá patrová budova, uprostřed průčelí dvoupatrová věž a po její straně je patrové stavení s klenutým přízemím, zřejmě bývalá tvrz, v nárožích podepřená. Západní křídlo je přístavek z 19. stol.
vstupní průčelí
© Pavel Zany Komárek 17/6/2005, www.hrady.cz
Bzí (16.5 km)
zámek
V barokní zámek byla kolem roku 1651 přestavěna starší tvrz. V r. 1754 byl přestavěn a upraven pro účely obývání vrchností. Později byl využíván státním statkem Hluboká. V současnosti je zámek v soukromém vlastnictví.
Maškovec od řeky
© Jiří Čížek 08/1998, www.hrady.cz
Maškovec, Chotek, Kotek (16.6 km)
torzo hradu
Hrad postaven pravděpodobně v polovině 14. století majiteli Kamenného Újezda, poprvé zmíněn r. 1380. Po získání Rožmberky (1455) brzo zpustnul, r. 1464 uváděn poprvé jako zbořený, zříceniny byly v 19. století rozebrány na stavební materiál. Dochovány zbytky zdí, valy a příkopy.
Pohled na pahorek od severu
© Jiří Cukr, 03/2010, www.hrady.cz
Ledenice, Landštejn (18.5 km)
zaniklý hrad
Hrad byl založen v pol. 13. st. Landštejny. R. 1398 byly Ledenice povýšeny na městečko a poč. 15. st. připojeny k třeboňskému panství. Hrad ztratil tak svůj strategický význam. Před pol.15. st. zanikl. Na jeho místě stojí zemědělské usedlosti.
Dívčák v roce 1990
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Maidštejn, Dívčí Kámen, Menštejn (18.7 km)
zřícenina hradu
Zřícenina mohutného gotického hradu založeného Rožmberky v roce 1349 (ojediněle dochováno panovníkovo svolení ke stavbě). Hrad měl funkci vojenskou a správní. V 16. stol. hrad opuštěn a brzy propadl úplné zkáze.
celkový pohled od severozápadu
© Pavel Zany Komárek 10/9/2004, www.hrady.cz
Libějovice, starý zámek (18.8 km)
zámek
Renesanční zámek byl gotickou tvrzí, která byla postavena r. 1352. Vilém z Rožmberka dal tvrz r.1559 přestavět na čtyřkdřídlý renesanční zámek. R. 1805 byly provedeny zajišťovací práce, které zabránily sesedání zdí.
Nejvýraznější pozůstatek hradu
© Jiří Cukr, 08/2004, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Hrad vznikl během 13. století. R. roku 1601 byl opuštěn. V letech 1698-1699 nechal pražský arcibiskup Jan Josef Breuner postavit na místě tří vykoupených měšťanských domů nový zámek. Od roku 1956 zde sídlí městské museum.
, www.hrady.cz
Kratochvíle (19.1 km)
zámek
Rožmberský renesanční letohrádek vybudovaný ve stylu italské renesanční vily. V roce 1601 koupil vilu císař Rudolf II., krátce na to ji však získali Eggenbergové a roku 1719 Schwarzenbergové. Cenné interiéry s malířskou a štukovou výzdobou.
© Jiří Čížek 04/2005, www.hrady.cz
Zálší (21.9 km)
zámek
Zámek vznikl přestavbou starší tvrze roku 1724 kterou provedl František Karel Vratislav z Mitrovic. Později zámek chátral až na drobné opravy z počátku 20. stol. Dnes je zámek veřejnosti nepřístupný.
Tvrz přestavěná na zámeček z prostoru návsi
© Filip Matoušek 07/2002, www.hrady.cz
zámek
Přestavěná renesanční tvrz postavená po r. 1570 Kořenskými z Terešova. Od r. 1692 v majetku města České Budějovice, v 18. a 19. století rozšířena, později sloužila jako škola. Koncem 20. st. bez využití zpustla, dnes v soukromých rukou.
2003 ©Luděk Pitter, www.hrady.cz
6
Zřícenina pavlánského kláštera v Kuklově (Kugelweitu či Kuklvejtu), založeného 5. 4. 1495 a zaniklého po polovině 16. století. Objekty kláštera dnes prorůstá zástavba vsi.
© petr havlík 10/2005, www.hrady.cz
Kuglvajt, Kuklov (22.4 km)
zřícenina hradu
Hrad Kuglvajt postavil Jetřich z Portic kolem r. 1357. Po Jetřichově smrti (1367) se stal královským majetkem. V r. 1395 vojsko Jindřicha z Rožmberka hrad dobylo a rozbořilo. Z hradu se zachovaly jen malé zbytky zdiva a příkop vylámaný ve skále.
© Jiří Martínek 1995, www.hrady.cz
Myšenec (25 km)
torzo hradu
Zřícenina hradu. Vybudován v 2. pol. 13. stol. písecko-zvíkovskou stavební hutí pro Přemysla Otakara II. Poprvé zmiň. r. 1273, když zde král vydal listinu. Měl být stavbou reprezentačně prestižního charakteru. Po smrti krále r. 1278 ponechán osudu.
User Login
registrovat Přihlašte pohodlně se pomocí svého účtu na Facebooku
Počet registrovaných uživatelů: 76157